15 jaar KBO Woerden, lustrum viering

Print Friendly, PDF & Email

De lustrum viering:

Naast de algemene ledenvergadering was er nu ook een feestelijk programma om het lustrum te vieren.

Er was een grote opkomst van 70 leden die om 12 uur werden verwacht en waarvoor een lunch werd aangeboden. Na de lunch begon de ledenvergadering.

De voorzitter Frank Hoefsloot opende de vergadering met het herdenken van de in 2011 overleden leden.
Hier was een stilte op z’n plaats. Daarna werden de notulen van de vorige vergadering beoordeeld en volgde het jaarverslag van de secretaris Koos van Roon en het jaarverslag van de penningmeester Jos Meijer.

Ook de kascommissie deed zijn verslag waarna de rondvraag en de sluiting van het officiële gedeelte volgde.

Om twee uur was de heer Jos Thomassen uitgenodigd voor de eenmansvoorstelling ‘Vorst aan tafel’.
Geweldig hoe hij dit naar voren bracht.
Knap hoe hij al die koninklijke namen en datums uit elkaar kon houden.
Maar ook leuk door de humor die er als een rode draad doorheen liep.

Tussendoor was er een pauze en was er ook tijd voor een drankje dat door de vereniging werd aangeboden.

Om vier uur sloot de voorzitter deze feestelijke middag en gingen we allen tevreden naar huis.

Met dank aan het bestuur voor deze leuke middag.

Riet Laan en Thil van Koert

You cannot copy content of this page

Scroll naar boven