Activiteiten

De KBO Woerden organiseert, samen met de commissieleden, veel voor haar leden op het gebied van welzijn en ontspanning zoals bijvoorbeeld:

  • kaartmiddagen;
  • bowlingmiddagen;
  • voorlichtingsmiddagen;
  • leuke uitstapjes;
  • de jaarlijkse vakantieweek;
  • en de jaarlijkse kerstbijeenkomst.
Kom eens kijken of wordt lid en doe mee!
Open de kalender voor de geplande dagen of klik, voor nadere informatie, op een van de regels hieronder!

Als u besluit om als lid aan een activiteit deel te nemen: meld u zich dan aan aan bij een van de commissies. Zij vertellen u precies wat u moet doen om een leuke middag te beleven.


Algemene informatie over: Bijeenkomsten etc.

Iedere 2e donderdag van de maand is er een bijeenkomst gepland.

Een voordracht, een presentatie of een ledenvergadering. Maar altijd de moeite waard om er even uit te zijn.

Plaats: De Dam,

Adres: Wilhelminaweg 79, Woerden,

Aanvang: 14:00u

Kijk voor een overzicht van alle bijeenkomsten etc. in de kalender.

Klik voor verslagen en foto’s van de bijeenkomsten op de knop Verslagen


Algemene informatie over: Klaverjassen

Iedere 4e donderdag van de maand wordt er geklaverjast.

Ook wordt er in de zomer het zogenaamde ‘zomerjassen’ georganiseerd zodat u, ook in de zomer, gezellig kunt komen kaarten.

Plaats: Parochiezaal

Adres: Rijnstraat 56, Woerden, aanvang: 13:15u
Kosten: € 2,00 p/p

Kijk voor een overzicht van de klaverjasmiddagen in de kalender.

Klik voor de uitslagen, standen en beschikbare verslagen en foto’s op de knop Verslagen


Algemene informatie over: Wandelen

In principe iedere 2e dinsdag van de maand.

In de zomermaanden wordt er in de ochtend gelopen en in de wintermaanden ‘s middags
Startpunt wisselend!
Vertrektijden en vertrekplaatsen worden in overleg met Gini Slingerland bepaald.

Voor overleg a.u.b. contact opnemen met: Gini Slingerland
telefoon: 0348-415534

Toch nog even iets over het wandelen.
Misschien willen sommige leden eens met ons kennis maken, iedereen is welkom.
Uiterlijk maandag 12.00 uur moet men zich bij mij hebben aangemeld.

Kijk voor een overzicht van de wandeldagen en starttijden  in de kalender.

Klik voor beschikbare verslagen en foto’s op de knop Verslagen


Algemene informatie over: Bowlen

In principe, vanaf september tot en met april, iedere laatste donderdag van de maand.

Om u op te geven contact opnemen met: Trudy Kroon
telefoon: 0348-420754

Tot nu toe zijn we gemiddeld met 15 mensen maar er kunnen er natuurlijk altijd nog meer bij. Het zijn hele gezellige middagen.
Dus: als er KBO leden zijn die hier belangstelling voor hebben; kunnen ze met haar contact opnemen.  Het liefst via e-mail: secretariaat.kbowoerden@gmail.com

We bowlen van half drie tot half vijf.
De kosten voor de baan huur bedragen rond de zeven euro per persoon.
Kijk voor een overzicht van de bowlingmiddagen in de kalender.


Algemene informatie over en aanmeldingen voor: (Bus)reizen ed

Dagtochten in het voor- en het najaar en vakantieweek in juni worden in samenwerking met de gezamenlijke reiscommissies van Woerden en Kamerik georganiseerd.

Volg voor deelname de berichtgeving in de nieuwsbrief waar ook het aanmeldingsformulier bij zit. U kunt het formulier natuurlijk ook op deze website vinden.

Bekijk voor een overzicht van de geplande reisjes, de kalender.

Klik voor beschikbare verslagen en foto’s op de knop Verslagen


Aansprakelijkheid en media en AVG

Aansprakelijkheid

Een ieder neemt aan onze activiteiten deel voor eigen risico.

De KBO afdeling Woerden, haar bestuursleden en haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van verlies, schade, of kosten ontstaan door een georganiseerde of ter beschikking gestelde dienst. Noch door het gebruik van een vervoersmiddel of welke oorzaak dan ook, verband houdende met de voorbereiding en de organisatie van of tijdens activiteiten.

Media en de AVG

Deelnemers kunnen tijdens hun aanwezigheid bij of deelname aan de KBO-activiteiten worden gefilmd en/of gefotografeerd. Deze beelden kunnen alleen voor en uitsluitend op de website of in de nieuwsbrief van de KBO afdeling Woerden, worden gepubliceerd. Voor het gebruik van deze beelden is in een Algemene Leden Vergadering toestemming verleend. Tevens wordt aan nieuwe leden gevraagd een formulier te tekenen waarmee zij te kennen geven geen bezwaar tegen het gebruik te hebben.

Heeft u dat nog niet gedaan!? Zie het formulier dat u hier kunt downloaden en ondertekent aan de ledenadministrateur kunt toezenden.

Voor ander gebruik dan hierboven omschreven, dient toestemming door de deelnemer verleend te worden.

Heeft u aan een activiteit meegedaan en u wilt u uw belevenissen en eventuele foto’s, met ons delen? Schrijf dan eens een stukje en stuur het via dit formulier naar de webmaster. U kunt het ook per post aan het secretariaat sturen.