Activiteiten

De KBO Woerden organiseert, samen met de commissieleden, veel evenementen voor haar leden op het gebied van welzijn en ontspanning zoals bijvoorbeeld:

  • Kaartmiddagen;
  • Wandelen;
  • Voorlichtingsmiddagen;
  • Leuke uitstapjes;
  • De jaarlijkse vakantieweek;
  • En de jaarlijkse kerstbijeenkomst.
Kom eens kijken of word lid en doe mee!
Vraag het bestuur of kijk op de website of in de nieuwsbrieven voor de geplande activiteiten. Hieronder vindt u ook nadere informatie omtrent de aansprakelijkheid e.d.

Als u besluit om als lid aan een activiteit deel te nemen: meld u zich dan aan aan bij een van de commissies. Zij vertellen u precies wat u moet doen om een leuke middag te beleven.

Heeft u aan een activiteit meegedaan en u wilt u uw belevenissen en eventuele foto’s, met ons delen? Schrijf dan eens een stukje en stuur het per post aan het secretariaat.

Aansprakelijkheid

Een ieder neemt aan onze activiteiten deel voor eigen risico.

De KBO afdeling Woerden, haar bestuursleden en haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van verlies, schade, of kosten ontstaan door een georganiseerde of ter beschikking gestelde dienst. Noch door het gebruik van een vervoersmiddel of welke oorzaak dan ook, verband houdende met de voorbereiding en de organisatie van of tijdens activiteiten.

Media en de AVG

Deelnemers kunnen tijdens hun aanwezigheid bij of deelname aan de KBO – activiteiten worden gefilmd en/of gefotografeerd. Deze beelden kunnen alleen voor en uitsluitend in de nieuwsbrief van de KBO afdeling Woerden, worden gepubliceerd. Voor het gebruik van deze beelden is in een Algemene Leden Vergadering toestemming verleend. Tevens wordt aan nieuwe leden gevraagd een formulier te tekenen waarmee zij te kennen geven geen bezwaar tegen het gebruik te hebben.

Voor ander gebruik dan hierboven omschreven, dient toestemming door de deelnemer verleend te worden.

 

You cannot copy content of this page

Scroll naar boven