Print Friendly, PDF & Email

Zoals in de Algemene leden vergadering van 17 november 2022 werd aangekondigd heeft nagenoeg het voltallige bestuur, met uitzondering van Peggy Hoefsloot, de bestuursfuncties per 1 januari jl. neergelegd.

Sterker nog: Zij hebben het lidmaatschap van de KBO afdeling Woerden opgezegd.

Het voorlopige interim bestuur wordt gevormd door Frank Hoefsloot, Jos Meijer en Gini Slingerland. De ledenadministratie blijft in handen van André Agterberg.

Het één en ander zal in de eerstvolgende nieuwsbrief, die door Nel Adolfs zal worden gemaakt, naar de leden gecommuniceerd worden.
Het interim bestuur heeft ook drie datums geprikt voor ledenbijeenkomsten waarbij u ook op de hoogte zal worden gesteld hoe het nu met de vereniging verder zal gaan. De eerste vergadering is op:

16 februari: locatie De Dam aanvang 14:00; Algemene ledenvergadering en Bingo.

Komt u ook zodat u het bestuur ‘een hart onder de riem kan steken’.

Bekijk voor de andere activiteiten in de activiteitenkalender op deze website.

You cannot copy content of this page

Scroll naar boven