Dringend gezocht: Penningmeester!

Print Friendly, PDF & Email

De kassa van de penningmeesterBinnen elk bestuur speelt de penningmeester een belangrijke rol. Zo is dat ook bij ons. Na jaren het penningmeesterschap op uitstekende wijze te hebben uitgeoefend heeft Jos Meijer zijn taak beëindigd.

Hierdoor is er binnen het bestuur een vacature ontstaan. Het bestuur heeft inmiddels diverse mensen benaderd en gepolst of er belangstelling is voor de functie van penningmeester. De reacties waren zonder uitzondering afwijzend.

Dit heeft voor de KBO – afdeling Woerden ernstige consequenties: wanneer we geen penningmeester kunnen vinden, zal het bestuur niet naar behoren kunnen functioneren waardoor het voortbestaan van de afdeling in gevaar kan komen.

Vandaar deze oproep:

  • Wie is bereid om het penningmeesterschap te vervullen?

Nadere informatie over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij de bestuursleden

You cannot copy content of this page

Scroll naar boven