Gebeurt er nog wat positiefs met onze pensioenen

Print Friendly, PDF & Email

Na jaren van oorverdovende stilte buitelen de berichten over elkaar heen. Wordt er gekort op de pensioenen of toch maar niet? Klaas Knot van de Nederlandse Bank vindt dat het onontkoombaar is.

Er dreigt een situatie van jong tegen oud waarbij ouderen worden betiteld als “leegeters” van de kas…………

Bij dit alles vergeten we soms dat er al van alles voorbij gekomen is; acties, brieven, netwerkbijeenkomsten en ga zo maar door.
Het verbaast me nog steeds dat ouderen zo tam reageren op dat wat hen boven het hoofd hangt. Waar zijn die krasse knarren wie willen knokken voor hun rechten?

Gelukkig begint het verzet tegen het pensioenbeleid van de achtereenvolgende kabinetten zich te organiseren. De Stichting “Pensioen Behoud” , de Vereniging van Gepensioneerden PGB, de Vereniging van Oud – Hoogovens Medewerkers (VOHM) en de KBO – Brabant hebben hun krachten gebundeld. Jammer overigens dat de landelijke KBO niet is ingestapt!!! Ze zijn het al jaren zat dat de pensioenen niet meestijgen met de inflatie.

Zodoende is er in de laatste 10 jaar een achterstand van minimaal 15 % ontstaan. De samenwerkende partijen hebben nu eindelijk samen de stap naar de rechter gezet.

Aan deze onrechtvaardigheid moet dringend een einde komen. Omdat de pensioenfondsen grote financiële buffers moeten aanhouden, kunnen de pensioenen niet meestijgen met de inflatie. Sterker nog, er dreigt zelfs gekort te gaan worden.
Door wettelijk beleid worden pensioenuitkeringen beschouwd als uitkeringsovereenkomsten waarvoor een strenge Europese richtlijn (IORP) geldt. In de praktijk worden alle risico’s afgewenteld op de deelnemers van de pensioenfondsen.

Hierdoor ontstaat een situatie waarbij de pensioenregelingen zijn verworden tot een soort premieovereenkomsten. Hierbij staat de premie wel vast en de hoogte van het pensioen niet. In dat laatste geval – zo argumenteren deskundigen – zouden de strenge rekenregels niet mogen gelden omdat deze Nederlandse Pensioenwet strijdig zou zijn met de EU – richtlijn op dit gebied. Hierbij moet worden aangetekend Europese regelgeving bindend is voor alle lidstaten.

Het zal – als zo vaak voor de rechter – een zaak van de lange adem worden, maar de initiatief nemers hebben goede hoop door de rechter in het gelijk gesteld te worden.

“ Even” afwachten dus!
Jan de Lange

You cannot copy content of this page

Scroll naar boven