Lokale Behartiging

Met de voortschrijdende overheveling van landelijke overheidstaken naar de gemeenten groeit de verantwoordelijkheid van de KBO-afdelingen voor lokale belangenbehartiging . De afgelopen jaren is zowel huisvesting, vervoer en ondersteunende begeleiding gedecentraliseerd. De komende jaren worden opnieuw onderdelen van de AWBZ overgeheveld naar de Wmo.

Wat kan uw afdeling voor u doen?

De landelijke werkgroep “Lokale belangenbehartiging” heeft de plaatselijke afdelingen 5 acties voorgelegd waar wij, als afdeling  Woerden, graag gevolg aan hebben gegeven.

  • Laagdrempelig informatie verstrekken over de veranderingen in de zorg. Hierover kunt u regelmatig in de nieuwsbrief informatie vinden;
  • Laagdrempelige informatie over keukentafelgesprekken. Het keukentafelgesprek is belangrijk om maatschappelijke ondersteuning te verkrijgen. Ook is het keukentafelgesprek een belangrijk onderdeel van de procedure naar het verkrijgen van maatschappelijke ondersteuning, in het bijzonder van een maatwerkvoorziening. Wat betekent dit voor de inrichting van het keukentafelgesprek door uw gemeente en hoe kan de burger daarin een krachtige positie innemen? Indien u gebruik wilt maken van deze informatie; vraag dan een gesprek aan met onze Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) die u hierbij kan adviseren.

Belangen behartigen betekent voor ons ook:

  • Knelpunten signaleren en aankaarten bij Wmo raad, wethouder, pers;
  • Mantelzorgers ondersteunen bij het hele proces van Keukentafelgesprekken ed..

Uw voorzitter was ook voorzitter van de SOWB en heeft in een nota “Speerpunten van de SOWB” dit onder de aandacht van de politieke partijen van de gemeente gebracht.

De KBO-Woerden voldoet aan de wens van de KBO om een vrijwillige ouderenadviseurs te hebben. Vrijwillige ouderenadvisering (VOA) is een vorm van informele cliëntondersteuning.

Vanaf 1 januari 2015 heeft iedere burger recht op een cliëntondersteuning, een gratis dienst van de gemeente.

De cliëntondersteuner staat naast de cliënt, is onafhankelijk en denkt mee met de cliënt door informatie te verstrekken over wat de mogelijkheden zijn voor de cliënt. Een cliëntondersteuner kan ook voor, tijdens en na het keukentafelgesprek ondersteunend zijn voor de cliënt. Twee horen meer dan een, bovendien sta je als cliënt sterker in het gesprek.

De VOA wordt ondersteund door provinciale docenten en coördinatoren van vrijwillige ouderenadvisering waar zij extra informatie digitaal op kunnen vragen.

Ook de KBO-Woerden heeft “Dagactiviteiten voor ouderen”. Zo organiseren het bestuur en de vrijwilligers in de diverse commissies:

  • Evenementen zoals o.a.: ledenvergaderingen, dagtrips en vakantiereizen;
  • Kaartmiddagen; een jaarlijkse klaverjascompetitie en het zomerjassen;
  • Wandelmiddagen; een maandelijkse wandelmiddag.

Kijk eens in de nieuwsbrief of er iets van uw gading bij is.

Heeft u zelf ideeën om iets te organiseren? Meld dit dan aan het bestuur en zij kijken of het georganiseerd kan worden.

Het bestuur beraad zich over dit onderwerp. U zult in de nieuwsbrief hierover worden geïnformeerd. Aan de orde komen dan bijvoorbeeld:

  • Discussie voeren over zelfregie: Dit om voor ouderen concreet te maken wat het is om de eigen regie te versterken;
  • Computercursus organiseren / zorg via de tablet;
  • Wetsvoorstel Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

You cannot copy content of this page

Scroll naar boven