Interview met het bestuur

Print Friendly, PDF & Email

Het vorig jaar afgetreden bestuur van KBO-Woerden besloot om het voortbestaan van de vereniging aan de leden over te laten. In een ALV werd een nieuw interim-bestuur benoemd dat inmiddels definitief aangetreden is. Deze gang van zaken bracht Rien Gresnigt ertoe om het nieuwe bestuur eens te interviewen:

Toen het bestuur besloot er op 01-01-2023 mee te stoppen: Wat was toen uw reactie ?

Wij, als oud-bestuursleden, vonden het onverantwoord om te stoppen met de KBO afdeling Woerden en een groot aantal leden daarmee teleur te stellen.

Waarom besloot u toen toch onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het voortbestaan van de KBO Woerden? U had ook kunnen zeggen en dit was het. Wat was de drijfveer achter deze beslissing?

De leden! Daarbij gaat het om reizen, georganiseerd door de reiscommissie, de ondersteuning bij belastingaangiftes, het kaarten, de wandelingen – niet te vergeten de bijeenkomsten in De Dam op de donderdagmiddagen – en de vele vrijwilligers die betrokken zijn bij de distributie van het KBO-PCOB magazine.

Er zijn nogal wat leden die het lidmaatschap hebben opgezegd; wordt door het huidige bestuur actie ondernomen deze leden terug te winnen?

Leden die opgezegd hebben worden niet actief benaderd om opnieuw lid te worden van het KBO afdeling Woerden. Wel zijn er inmiddels toch een redelijk aantal nieuwe leden toegetreden tot onze vereniging. Jij en je vrouw zijn daar een duidelijk voorbeeld van. De ledenlijst gaf begin januari een aantal weer van 195 leden. Inmiddels staat de teller op 201.
Natuurlijk kunnen mensen lid worden van de landelijke KBO-PCOB, maar missen dan toch de plaatselijke binding.

Wat zijn de toekomst plannen? Doorgaan zoals het was en/of andere activiteiten? Bijvoorbeeld: 1 keer per jaar een fietstocht of zoiets?

Activiteiten die door leden georganiseerd gaan worden en in het belang zijn van en georganiseerd worden voor onze leden, kunnen altijd op de steun van het bestuur rekenen en zijn van harte welkom.

KBO Woerden heeft een eigen website. Vindt het bestuur dat voldoende of moet er meer informatie op de website komen; zowel van het bestuur, de commissies en van leden?

Ook het bestuur onderkent het belang van een goed functionerende en onderhouden website. Binnenkort gaan we met de Webmaster in overleg om daar wat meer handen en voeten aan te geven. En ook om duidelijk te krijgen hoe we kunnen verbeteren.

Heeft het bestuur wensen naar de leden toe met het oog voortbestaan van KBO Woerden?

Wij hopen dat met deze opsomming je vragen zijn beantwoord en dat we samen op weg kunnen naar een goed florerende KBO afdeling Woerden.

Namens het bestuur : Jos Meijer penningmeester

You cannot copy content of this page

Scroll naar boven