Lid worden?

sticker


De Unie KBO is de grootste landelijke seniorenbond

 1. De KBO is met ruim 190.000 leden de grootste seniorenbond in Nederland;
 2. De KBO wordt gehoord bij alle politieke partijen, zowel landelijk, provinciaal als lokaal;
 3. De KBO vecht voor een goede gezondheidszorg, pensioenen en de veiligheid;
 4. De KBO is solidair met senioren die het wat minder hebben;
 5. De KBO heeft invloed op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau.
  Belangenbehartiging voor senioren is bij de KBO in goede handen;
 6. De KBO zorgt voor haar leden voor: adviezen, informatie en ontspanning;
 7. De KBO werkt samen met veel andere organisaties zoals bijvoorbeeld de:
  COSBO, ROCOV, ROVER en Cliëntenbelang.


Als lid kunt kunt u gebruik maken van o.a.

 • Gratis (juridisch) advies;
 • U heeft recht op Ouderenadvisering;
 • U kunt om hulp vragen voor uw belastingaangifte;
 • U krijgt u korting op uw collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea;
 • Ook kunt u korting krijgen op diverse FBTO verzekeringen;
 • De KBO zorgt ook voor leuke voordeeltjes met ‘KBO-PCOB-Voordeel‘;
 • En de KBO geeft 10 x per jaar hét ‘Magazine van KBO-PCOB’ uit en daarbij ontvangt u ook de nieuwsbrief.


Wat doet de KBO afdeling Woerden dan nog voor u?

Als lid kunt u gebruik maken van al de bovenstaande voordeeltjes en services en heeft u ook toegang tot tal van activiteiten die de KBO Woerden voor haar leden organiseert (zie de activiteitenkalender);

De KBO, afdeling Woerden, vraagt hiervoor een zeer bescheiden contributie per jaar en wel:  € 24,00 per jaar / per gezinslid


Het lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd met telkens één jaar.
Opzeggen van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk vóór 1 december voorafgaand aan het kalenderjaar dat het lidmaatschap moet stoppen.
Opzeggen via de ledenadministratie

Geïnteresseerd geraakt en wilt u lid worden? Doe dan het volgende:   Meld u aan bij de ‘KBO, afdeling Woerden’!

Vul het onderstaande formulier in of stuur een briefje met uw gegevens, met de vermelding: “ik wil lid worden” aan het secretariaat.

Indien u het formulier gebruikt: Vul dan het gehele formulier in en stuur dit aan de ledenadministrateur door op de knop “Verzenden” te drukken. Hij zal zorgen dat u snel een reactie krijgt en actief kunt gaan deelnemen aan de activiteiten van de KBO Woerden. Let op!!

 • Vermeld ook uw geboortedatum en een M of een V in uw bericht.
 • Als uw partner ook van de services en diensten van de vereniging gebruik wil maken, moet hij (of zij) ook lid zijn. Vul dan dus ook voor hem (of haar) een apart formulier in!

  Aan de:

  Laat hier weten wat u wilt doen. Ik wil graag:

  Uw voor- en achternaam (verplicht)

  Uw adres + huisnummer: (verplicht)

  Postcode en Woonplaats: (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht) of mobielnummer:

  Uw e-mail adres:


  Geboortedatum en geslacht: (verplicht)
  jjjj-mm-dd
  ---

  Getrouwd/samenwonend sinds:
  jjjj-mm-dd

  Naam van eventuele partner

  Uw lidmaatschapsnummer

  Uw IBAN (bankrekeningnummer)