Lid worden?

 1. De KBO is met ruim 150.000 leden een grote seniorenbond in Nederland;
 2. De KBO wordt gehoord bij alle politieke partijen, zowel landelijk, provinciaal als lokaal;
 3. De KBO vecht voor een goede gezondheidszorg, pensioenen en de veiligheid;
 4. De KBO is solidair met senioren die het wat minder hebben;
 5. De KBO heeft invloed op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau. Belangenbehartiging voor senioren is bij de KBO in goede handen;
 6. De KBO zorgt voor haar leden voor: adviezen, informatie en ontspanning;
 7. De KBO werkt samen met veel andere organisaties zoals bijvoorbeeld de: COSBO, ROCOV, ROVER en Cliëntenbelang.
 • U heeft recht op Ouderenadvisering;
 • U kunt om hulp vragen voor uw belastingaangifte;
 • U krijgt u korting op uw collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea;
 • Of korting op uw rijbewijskeuring;
 • En de KBO geeft 11 x per jaar hét magazine ‘ONS’ uit en daarbij ontvangt u ook de nieuwsbrief.

Als lid kunt u gebruik maken van al de bovenstaande voordeeltjes en services en heeft u ook toegang tot tal van activiteiten die de KBO Woerden voor haar leden organiseert (Zie de nieuwsbrief die u bij het ledenblad toegezonden krijgt).

De KBO, afdeling Woerden, vraagt hiervoor een zeer bescheiden contributie per jaar en wel: € 27,00 per jaar / per gezinslid.

Vul het onderstaande formulier in of stuur een briefje met uw gegevens, met de vermelding: “Ik wil lid worden” aan het secretariaat.

Indien u het formulier gebruikt: Vul dan het gehele formulier in en stuur dit aan de ledenadministrateur door op de knop “Verzenden” te drukken. Hij zal zorgen dat u snel een reactie krijgt en actief kunt gaan deelnemen aan de activiteiten van de KBO Woerden. Let op!!

Vermeld ook uw geboortedatum en een M of een V in uw bericht. Als uw partner ook van de services en diensten van de vereniging gebruik wil maken, moet hij (of zij) ook lid zijn. Vul dan dus ook voor hem (of haar) een apart formulier in!

  Aan de:

  Laat hier weten wat u wilt doen. Ik wil graag:

  Uw voor- en achternaam (verplicht)

  Uw adres + huisnummer: (verplicht)

  Postcode en Woonplaats: (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht) of mobielnummer:

  Uw e-mail adres:


  Geboortedatum en geslacht: (verplicht)
  jjjj-mm-dd
  ---

  Getrouwd/samenwonend sinds:
  jjjj-mm-dd

  Naam van eventuele partner

  Uw lidmaatschapsnummer

  Uw IBAN (bankrekeningnummer)


  Het lidmaatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd met telkens één jaar.

  Opzeggen van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk vóór 1 december voorafgaand aan het kalenderjaar dat het lidmaatschap moet stoppen.

  LET OP!!

  U kunt uw lidmaatschap uitsluitend via onze ledenadministratie opzeggen.
  Daartoe kunt u:

  • Of: het bovenstaande formulier invullen en aan hem opsturen;
  • Of: een e-mail met uw gegevens sturen naar onze ledenadministrateur met het adres leden.kbowoerden@gmail.com.

  You cannot copy content of this page

  Scroll naar boven