Nieuws

Op deze pagina staat een verzameling van al het nieuws dat op deze website te vinden is echter:
Sinds oktober 2021 wordt de website, bij gebrek aan een webmaster, niet meer bijgehouden.

Klik op de naam en u wordt doorgeleid naar de juiste pagina.

De nieuwsbrieven

Elke keer dat het ‘Ledenmagazine KBO-PCOB’ bij u in de bus valt zit er een nieuwsbrief bij. Soms gaat de nieuwsbrief ook vergezeld van informatie over en een aanmeldingsformulier voor een activiteit.


De verslagen en foto’s van activiteiten

Er zijn in het verleden leuke verslagen en foto’s van activiteiten leuke gemaakt; die zijn op deze website nog in te zien. De activiteiten vanaf oktober 2021 zijn niet meer verwerkt maar zodra er een assistent of nieuwe webmaster gevonden is zal die de beschikbare verslagen plaatsen.
Klik op de tekst hierboven en u wordt doorgeleid naar de pagina waarop de oude verslagen zijn te lezen en te bekijken.


Wat onze leden schreven

Naast de verslagen van de activiteiten bestond er, voor de leden, ook de mogelijkheid om hun eigen verhalen en wetenswaardigheden op deze website te laten plaatsen. Klik op de tekst hierboven en u wordt doorgeleid naar de pagina waarop kunt lezen wat onze leden schreven.


He, dat is leuk!

Op de pagina ‘He, dat is leuk!’ staan allerlei zaken die voor onze doelgroep interessant zouden kunnen zijn. Zo is er nog steeds iets te vinden over uw tuin maar hier kunnen ook andere zaken geplaatst worden. Als er opnieuw actief aan de website gewerkt kan worden zal ook dit deel geüpdatet worden. Klik op de tekst hierboven en u wordt doorgeleid naar de juiste pagina.


De jaarverslagen

Zoals in de statuten van de vereniging is vastgelegd moet het bestuur van de vereniging elk jaar verantwoording afleggen over het ‘reilen en zeilen’ van de vereniging. Daartoe wordt een jaarverslag gepubliceerd. Klik op de tekst hierboven en u wordt doorgeleid naar de pagina waarop de oude jaarverslagen te lezen zijn.


Links naar interessante websites

Er is op internet veel informatie voor onze doelgroep te vinden.

Klik op link hierboven en u komt op een pagina met links naar organisaties voor informatie over onderwerpen die u wellicht interessant vindt.

You cannot copy content of this page