22 jan

Nieuwsbrief 01 2018

Print Friendly, PDF & Email

Nieuwsbrief voor leden

Jaargang 21 nr. 01, januari 2018
Secretariaat: Warmoeshof 3,
3441 EP, Woerden
Website: www.kbowoerden.nl
Telefoon 0348-420754 of secretariaat.kbowoerden@gmail.com
IBAN nr: NL22 INGB 0009434135 t.n.v. KBO Woerden

Wilt u de nieuwsbrief downloaden? Klik dan hier.

Van het bestuur

Het bestuur wenst u allen een gelukkig en vooral een gezond 2018. Het nieuwe verenigingsjaar is alweer van start gegaan met de leuke lezing op 11 januari over de slagers van Woerden. Een leuk stukje Woerdense geschiedenis. Jammer dat er maar zo weinig leden deze lezing hebben bijgewoond!

Het nieuwe jaarprogramma is in deze nieuwsbrief bijgevoegd en het heeft best moeite gekost om u weer een aantrekkelijk programma voor te leggen. Het bestuur hoopt dan ook dat u het komende jaar in grote getale de bijeenkomsten zult bezoeken.

De vormgeving van de samenvoeging KBO en PCOB vordert gestaag. Het heeft zijn tijd nodig, maar als bestuur worden we steeds beter geïnformeerd en kunnen we op vele terreinen onze mening kenbaar maken. Een goede ontwikkeling!
Wij wensen u allen een fijn en gezellig verenigingsjaar toe.

 • Wel en Wee
 • Verschijningsdatums KBO-PCOB Magazine
 • Activiteitenagenda
 • Van de reiscommissie
 • Het jaarprogramma

Het Wee: Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van mevrouw Van der Lee die 10 december is overleden. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Het ‘Wel’: Wij verwelkomen onze nieuwe leden, mevrouw Van Dijk – Van Rijn, De heer en mevrouw Aarst en uit Harmelen de heer en mevrouw De Lange. Welkom bij onze vereniging en we gaan ervan uit dat u zich gauw thuis voelt.

KBO-PCOB Magazine publicatiedagen Ons lijfblad verschijnt 10 keer per jaar. In 2018 is dat op of omstreeks:

23 januari, 20 februari, 27 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni, 21 augustus, 25 september, 23 oktober en 11 december.

  • 25 januari: 5de ronde klaverjascompetitie, Locatie Parochiezaal;
  • 08 februari: Zingen met de Troubadours, Locatie De Dam;
  • 13 februari: Wandelen met Gini, Startpunt: In overleg met Gini 0348-415534;
  • 22 februari: 6de ronde Klaverjascompetitie, Locatie Parochiezaal;

Bijeenkomsten in De Dam starten om 14:00 uur en zijn om circa 16:00 uur afgelopen. Het kaarten in de parochiezaal van de Bonaventurakerk in Woerden start om 13:30 uur.

Kijk voor alle activiteiten ook in de Activiteitenkalender

De voorjaarsdagtocht is geboekt bij de reisorganisatie. Op 2 mei gaat de voorjaars-dagtocht naar Volendam en Marken.

Informatie door de reiscommissie wordt binnenkort verstrekt.

De volledige activiteitenagenda vindt u op de achterzijde van de nieuwsbrief die u bij het ledenmagazine kreeg. Bevestig deze op uw prikbord, noteer in uw agenda rood onderstreept en wees van harte welkom bij de activiteiten die wij voor u organiseren. Verder is het complete schema inmiddels ook gepubliceerd op onze website www.kbowoerden.nl

U kunt dit overzicht ook bekijken en/of printen door het op uw prikbord plakken.

You cannot copy content of this page