Nieuwsbrief 01 2023

Print Friendly, PDF & Email
Voorwoord Interim-Voorzitter

Beste leden,

Allereerst wens ik u allen, namens het gehele interim bestuur, het allerbeste toe voor het nieuwe jaar en veel geluk en gezondheid.


Zoals u waarschijnlijk weet, heeft het bestuur van KBO Woerden haar functie per 1-1-2023 neergelegd. In de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 17 november 2022 is dat aan de vergadering medegedeeld.

Dit betekende, dat de KBO Woerden zou moeten worden opgeheven, als er zich geen nieuwe kandidaat-bestuursleden zouden melden.
Het vorige bestuur heeft – voor zover bekend – geen pogingen ondernomen om nieuwe kandidaten te vinden voor de vrijkomende functies van voorzitter, penningmeester en secretaris.

Zij hebben inmiddels alle drie hun lidmaatschap opgezegd.

Tijdens de ALV van 17 november heb ik, samen met Jos Meijer en Gini Slingerland tegen het toenmalige bestuur gezegd, dat wij willen onderzoeken of doorgaan met de KBO Woerden tot de mogelijkheden zou kunnen behoren.
Ondersteund door het applaus van de aanwezige leden hebben wij doorgezet.

Wij zijn inmiddels aan de slag gegaan met twee extra vrijwilligers om voorbereidingen te treffen voor dit verenigingsjaar en hopen dat het mogelijk zal zijn -ook financieel- om door te gaan met onze vereniging.

Op 16 februari a.s. hopen wij u in een ALV nader te kunnen informeren. De agenda voor deze ALV vindt u onder aan deze nieuwsbrief.

Wij zien u graag in groten getale op 16 februari bij de ALV.

Frank Hoefsloot.

Nummer 01
november 2023
Jaargang 26

Wilt u de originele nieuwsbrief downloaden?
Klik dan hier


Activiteitenagenda

26 januari – Klaverjassen in Parochiezaal
14 februari – Wandelen
16 februari – ALV in De Dam


Adresgegevens

Secretariaat:

Telefoon:
Mailadres:
secretariaat.kbowoerden@gmail.com
Website: www.kbowoerden.nl
IBAN rekening nr.:
NL22 INGB 0009434135
tnv.: KBO Woerden


Vergeet onze website niet!


Onze sponsor

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Ametista-klein.jpg

Donderdag 16 februari 2023 in De Dam.
Opening door Frank Hoefsloot

 • Verkiezing nieuw bestuur
 • Kandidaat-voorzitter: Frank Hoefsloot
 • Overige kandidaat-leden: Gini Slingerland, Jos Meijer
 • Verder nog?
 • Uitzwaaien Peggy Hoefsloot
 • Gedenken overleden leden met minuut stilte
 • Aandacht vragen voor vacature, ondersteuning Webmaster
 • Verslag Kascontrole commissie
 • Begroting 2023
 • Benoeming leden kascontrole commissie
 • Rondvraag

Beste leden van de KBO

Zoals u weet hebben wij een gezamenlijke reiscommissie met KBO Kamerik.
De KBO afdeling van Kamerik is per 1 januari 2023 opgeheven, dus ook de reiscommissie van Kamerik.
KBO Woerden neemt de reiscommissie over en zal worden geleid door Gretha Sijmons en Annie van Schaik.
De plannen voor dit jaar zult u t.z.t. in de Nieuwsbrief kunnen lezen.

Ook voor de belastingaangifte zijn de vrijwilligers van KBO en PCOB weer actief. De cliënten die voor de aangifte van 2021 een machtigingscode hebben ontvangen, krijgen geen nieuwe code per post toegestuurd. De reeds ontvangen en door de belastinginvulhulp geactiveerde code is geldig tot eind 2024. De volgende personen zijn beschikbaar:
A. van Baalen tel. 0348 – 412312
J. Meijer tel. 0348 – 413201
H. Rombout tel. 0348 – 420873 (alleen voor zijn bestaande cliënten)
Voorwaarden om van de hulp gebruik te kunnen maken zijn:

 1. Lidmaatschap van KBO of PCOB
 2. Inkomensgrens van maximaal € 35.000 voor een alleenstaande of € 55.000 voor gehuwden/samenwonenden.

Klaverjassen
Waarschijnlijk door de lange stop vanwege de coronacrisis is het aantal deelnemers aan onze klaverjasmiddagen teruggelopen naar 11….12 deelnemers. Om door te kunnen gaan hebben we zeker 16 deelnemers nodig.
Dus beste lezers: Als u in een gezellige sfeer, op z’n Rotterdams wilt klaverjassen, kom dan donderdag 26 januari eens naar de Parochiezaal.

We starten om 13.30 uur, spelen 3 rondjes, drinken 2 kopjes koffie of thee en zijn omstreeks 16.30 uur weer klaar. We gaan pas naar huis als bekend is gemaakt wie de beste 3 en wie de slechtste is geweest. Hiervoor zijn kleine prijsjes.

De kosten voor zo’n middag zijn € 2,00. De zaal gaat open om 13.00 uur, we starten met kaarten om 13.15 uur

Wandelingen
Wandelen willen we weer gezellig wandelen op 14 februari en 14 maart. Ik hoop jullie daar weer te zien.
Gini Slingerland telefoon 0348 41 55 34

OverledenVerhuisdVerlatenNieuwe Leden
Geen oveledenen te meldenGeen nieuwe leden

BestuurCommissies Vervolg
Voorzitter- Frank HoefslootInterim-Webmaster- Henk Rombout
Secretariaat- Gini SlingerlandAssistent-Webmaster- Rien Gresnigt
Penningmeester- Jos MeijerReiscommissie- Gretha Sijmons en
Bestuurslid- Vacature- Annie van Schaik
CommissiesPenningmeester Reiscommissie- Rien Gresnigt
Ledenadministratie- André Agterberg Wandeling/Kaarten- Gini Slingerland
Nieuwsbrief Redactie- Nel AdolfsLief en Leed- Wil Sengers
Magazinedistributie- Riet van Rijn

 

Met vriendelijke groeten, Het bestuur

 

You cannot copy content of this page

Scroll naar boven