Nieuwsbrief 02 2018

Print Friendly, PDF & Email
Nieuwsbrief voor leden

Jaargang 21 nr. 02, februari 2018
Secretariaat: Warmoeshof 3,
3441 EP, Woerden
Website: www.kbowoerden.nl
Telefoon 0348-420754 of secretariaat.kbowoerden@gmail.com
IBAN nr: NL22 INGB 0009434135 t.n.v. KBO Woerden

Wilt u de nieuwsbrief downloaden? Klik dan hier.

Van het bestuur

Nog een paar weken en dan op 15 maart is onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Wij verwachten een grote opkomst van onze leden. Dit is uw kans om het bestuur eens flink aan de tand te voelen omtrent het gevoerde en te voeren beleid.

We hebben allemaal van de Olympische Winterspelen kunnen genieten en merken al dat de dagen beginnen te lengen. Nog even en het voorjaar gaat weer van start en laten we hopen dat we daarvan heerlijk kunnen genieten. Altijd toch een van de mooiste tijden van het jaar, met de natuur die weer tot groei en bloei komt en vaak met een lekker zonnetje.
Bijgaand (in het Leden Magazine) treft u een folder aan van onze vereniging KBO Woerden die is gemaakt in samenwerking met de PCOB Woerden. Ook de PCOB heeft een vergelijkbare folder. Leest u hem eerst uiteraard zelf, maar geef hem ook eens te lezen  aan vrienden en kennissen.

[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”][fruitful_tab title=”Wel en Wee”]

Het Wee: Gelukkig is er geen ‘Wee’ te melden.

Het ‘Wel’: Wij verwelkomen onze nieuwe leden mevrouw Diamanti en de heer Van der Plas. We hopen u binnenkort te mogen verwelkomen op een van onze bijeenkomsten. Bijvoorbeeld op onze Algemene Ledenvergadering op 15 maart a.s.

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Algemene Ledenvergadering “]

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 15 maart.

 1. Opening door de voorzitter;
 2. Mededelingen en ingekomen stukken;
 3. Wij gedenken de overleden KBO Leden;
 4. Notulen van de ALV van 9 november 2017;
 5. Jaarverslag secretaris;
 6. Jaarverslag penningmeester;
 7. Verslag Financiële Controlecommissie;
 8. Benoeming nieuw lid Financiële Controlecommissie;
 9. Bestuursverkiezing;
 10. Rondvraag;
 11. Sluiting.

De benodigde informatie kunt u binnenkort vinden op de website van onze vereniging. Daarnaast is deze beschikbaar tijdens de vergadering.
Na afloop van de vergadering is er een bingo met fantastische prijzen.

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Activiteitenagenda”]

  • 22 februari: 6de ronde Klaverjascompetitie, Locatie Parochiezaal;
  • 13 maart: Wandelen met Gini, Startpunt: In overleg met Gini 0348-415534;
  • 15 maart: Algemene Ledenvergadering + Bingo, Locatie De Dam;
  • 22 maart: 7de ronde klaverjascompetitie, Locatie Parochiezaal;
  • 10 april: Wandelen met Gini, Startpunt: In overleg met Gini 0348-415534;

Bijeenkomsten in De Dam starten om 14:00 uur en zijn om circa 16:00 uur afgelopen.
Het kaarten in de parochiezaal van de Bonaventurakerk in Woerden start om 13:30 uur.

Kijk voor alle activiteiten ook in de Activiteitenkalender[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Van de reiscommissie”] De penningmeester van de reiscommissie heeft de taken overgedragen aan Rien Gresnigt. Rien zit in de reiscommissie namens KBO Kamerik.
Wij wensen Rien veel succes toe bij zijn werkzaamheden en we bedanken Nel Adolfs voor haar werkzaamheden als penningmeester van de reiscommissie. Gelukkig blijft zij wel deel uitmaken van deze commissie.

De voorjaarsdagtocht is geboekt bij de reisorganisatie. Op 2 mei gaat de voorjaars-dagtocht naar Volendam en Marken.

Informatie door de reiscommissie wordt binnenkort verstrekt.

 

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Belastingservice”]

Voor uiterlijk 1 mei, moeten veel van onze leden weer de aangifte inkomstenbelasting naar de belastingdienst sturen. De KBO kan u daarbij behulpzaam zijn. Voorwaarde om van deze service gebruik te kunnen maken zijn:

 • Lid ouderenorganisatie.
  De belastingservice is bestemd voor leden van de KBO-PCOB. Men kan te allen tijde lid worden om van de belastingservice gebruik te maken.
 • Leeftijd- en inkomensgrens.
  De belastingservice is bestemd voor gepensioneerde leden.
  Als inkomensgrens voor de doelgroep geldt:
  – voor een alleenstaande € 35.000,-
  – voor gehuwden/samenwonenden € 50.000,-.
 • Invullen van eenvoudige aangifte.
  De belastingservice ondersteunt alleen bij het doen van eenvoudige aangiften IB.
  Aangiften met inkomsten uit aanmerkelijk belang vallen buiten de eenvoudige aangiften. Indien nodig vindt er overleg plaats met een van de eigen fiscalisten. Als een aangifte niet in behandeling kan worden genomen wordt het lid verwezen naar externe belastingconsulenten.
 • De belastinginvuller brengt alleen zijn eigen kosten in rekening en die bedragen maximaal € 12,-.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met uw bestuur of met een van de bij u bekende belastinginvullers (HUBA).

[/fruitful_tab][/fruitful_tabs]U kunt dit overzicht ook bekijken en/of printen door het op uw prikbord plakken.

You cannot copy content of this page

Scroll naar boven