Nieuwsbrief 02 2021

Print Friendly, PDF & Email

 

Voorzitters voorwoord
Welkom 2021

We zijn inmiddels over de drempel van het nieuwe jaar gestapt.

Dan stellen we ons de vraag: “Wat verwachten we nu van dat nieuwe jaar?” We kijken naar een stipje op de horizon.

Dat symboliseert vooral bewegingsvrijheid; weer meer dingen kunnen doen. We zouden het fijn vinden om mensen weer een hand te kunnen geven, om een geliefd persoon weer te mogen omarmen en knuffelen. Wat zou het fijn zijn om je verjaardag met een huis vol bezoek te vieren……………

We zien er naar uit om de lock – down achter ons te laten, om weer op reis te gaan. Voor de één is het een dagje naar Zandvoort aan zee, voor de ander een citytrip naar Barcelona. Een bemoedigende gedachte over de stip op de horizon is deze: Als je er maar lang genoeg naar kijkt en geloof houdt in de terugkeer van wat vroeger normaal was, wordt die stip langzaam groter. In die zin wens ik iedereen een voorspoedig 2021. Blijf gezond en houd vertrouwen!

Uw voorzitter Jan de Lange

Wat is eigenlijk een QR – code?

Het begrip QR staat voor Quick Response; in het Nederlands is dat snelle reactie of snel antwoord. Je ziet de codes vaak in de reclame; in kranten en tijdschriften en op informatieborden.

Nummer 02
februari 2021
Jaargang 24

Wilt u de originele nieuwsbrief downloaden?


Inhoud

Voorwoord voorzitter… 1;
Wat is eigenlijk een Q-Code … 1;
Wel en Wee … 2;
Vakantie 2021 … 2;
Bestuur en commissies … 2;
Te veel patiënten … 3;
De belastingdienst … 3;
Loterij trekking … 4;
Contributie 2021 … 4;
Afscheid Gini … 4;


Activiteitenagenda

In 2021 geen activiteiten behalve: eventueel de vakantie week en: natuurlijk wandelen met Gini

Kijk ook op de website


Adresgegevens

Secretariaat: Trudy Kroon
Warmoeshof 3, 3441 EP, Woerden
Telefoon: 0348-420754
Mailadres:
secretariaat.kbowoerden@gmail.com
Website: www.kbowoerden.nl
IBAN rekening nr.:
NL22INGB 0009434135
tnv.: KBO Woerden


NEEM EENS EEN KIJKJE OP DE WEBSITE


Onze sponsor

Het lijken wel van die hokjes gevuld met blokjes. Je vraagt je wel eens af waar ze voor staan en wie ze bedacht heeft.

Om met dat laatste te beginnen: een werknemer van het Japanse bedrijf Denso, dat onderdelen levert voor de auto-industrie, speelde vaak het bordspel Go. Dat bracht hem op het idee om een nieuwe soort streepjescode te ontwikkelen.

Een gewone streepjescode kan alleen maar in 1 richting gelezen worden. Zijn vinding was een dubbele code die dus in 2 richtingen gelezen kan worden. Het betreft een vierkant bestaande uit vierkante blokjes. Alle blokjes samen leveren informatie aan. De QR – code wordt in veel situaties gebruikt. Je kunt met je telefoon de code scannen om informatie op te vragen. De toepassingen zijn legio; hieronder enkele voorbeelden:

  • In het openbaar vervoer: zo heeft Connexxion bijvoorbeeld alle bushaltes in Nederland voorzien van een code. Met deze code kunnen reizigers de meest actuele reisinformatie opvragen.
  • In het onderwijs: een leerling kan met een QR – code in een lesboek verbinding maken met digitale informatie (bijvoorbeeld een film bekijken).
  • In de horeca: een klant kan door de code te scannen op de website van hotel/ restaurant kijken, hij kan de menulijst raadplegen en een keuze maken om een bestelling te doen.
  • In de reclame: als een gebruiker meer informatie wenst over het product dat hij heeft aangeschaft, kan hij daarvoor de code gebruiken.

Overleden:

Mevrouw. M.C.G. Smit-Neuteboom uit Woerden en
Mevr. Brockhoff de Langen uit Woerden,
We wensen de familie veel sterkte toe;

Opzeggingen:

Fam . Tournier te Woerden,
Mevr. Agterberg te Woerden,
Fam. Temmerman te Woerden,
Mevr. Kleinveld uit Zegveld,
Mevr. Kraan-Miltenburg uit Woerden

Verhuizingen:

Mevr. van Schaik naar Hofplein, veel woonplezier in uw nieuwe woning

Nieuwe leden:

Mevr. en Dhr. van den Dool uit Zegveld en
Dhr. Muller te Woerden.

Hartelijk welkom

Gezien de maatregelen die van kracht zijn, m.b.t. Corona, tot 9 februari 2021, is het nog te vroeg om de inschrijving op te starten voor de vakantie naar Valkenburg in 2021.
Deze vakantie zal plaatsvinden in de week van 26 juni t/m 3 juli 2021.
De inschrijving kan pas worden opgestart wanneer wij meer weten na 9 februari 2021.
De Reiscommissie houdt u op de hoogte.
Leden die zich in 2020 al hebben ingeschreven (en de reissom hebben voldaan) hoeven dat niet opnieuw te doen.
Namens de Reiscommissie Kamerik/Woerden

BestuurCommissies
Voorzitter- Jan de LangeWebmaster- Henk Rombout
Vice-Voorzitter- Gretha SijmonsReiscommissie- Gretha Sijmons
Penningmeester- Jan van LeeuwenReiscommissie- Nel Adolfs
Secretariaat- Trudy KroonReiscommissie- Annie van Schaik
Bestuurslid- Peggy HoefslootWandeling/Kaarten - Gini Slingerland
Ledenadministratie- André Agterberg
Nieuwsbrief redactie- Joke van Aarst
Verspreiding Magazine- Riet van Rijn

Wie de krant leest en tv kijkt krijgt onvermijdelijk te maken met een discussie die landelijk woedt over de toewijzing van IC – bedden aan Covid -patiënten. Wie moet er in tijden van schaarste (te weinig bedden) voorrang krijgen.

 

Allerlei meningen buitelen over elkaar heen, maar er zijn in feite drie stromingen:

A] ouderen zijn het meest kwetsbaar en verdienen dus voorrang.
B] jongeren hebben de grootste kans op herstel en verdienen dus voorrang.
C] leeftijd is niet belangrijk, gewoon loten voor een bed.

Iedereen heeft zijn eigen mening, maar hoe denkt de Nederlandse bevolking hierover? Er loopt op dit moment een groot landelijk onderzoek van de ESHPM o.l.v. Charlotte Dieteren en Job van Exel (ESHPM staat voor Erasmus School of Health Policy & Management).

Wat zijn de opvallendste bevindingen bij dit onderzoek? Nederlanders geven aan dat: • ze blij zijn dat ze zelf die keuze niet hoeven te maken; • iedereen recht heeft op een eerlijke kans; • de meest kwetsbaren voorrang verdienen; • het aantal bedden dan maar moet worden uitgebreid; • het leeftijdscriterium niet doorslaggevend mag zijn; • loten niet het juiste criterium is

Wat vindt de medische wereld ervan? De KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst) kiest in meerderheid voor triage. Dat houdt in dat de patiënt die het meeste profijt heeft van de behandeling in het ziekenhuis de voorkeur krijgt.

Zelf vind ik het een enorm dilemma en ik zou ook niet graag een keuze willen maken, maar als ik zou moeten kiezen dan voor “wie het eerst binnenkomt, wordt het eerst geholpen”.
Jan de Lange

Belastingplichtigen die voor de aangifte 2019 gebruik hebben gemaakt van een machtiging, krijgen ook voor de aangifte 2020 een machtigingscode toegestuurd.
Wilt u weer gebruik maken van de belastinginvulhulp, geef deze dan zo spoedig mogelijk uw nieuwe machtigingscode door.

Vorige maand hebben onze leden een verassing ontvangen. Onderdeel daarvan was een lot met een nummer. Er is inmiddels een trekking geweest en natuurlijk is het voor iedereen reuze spannend om te zien of het geluk je in het nieuwe jaar goedgezind is. Laten we daarom maar snel gaan kijken:

 

Dit zijn de winnende nummers:

342 – 693 – 308 – 309 – 479

-101 – 142 – 483 – 176 – 700
Winnaars kunnen contact opnemen met Trudy Kroon via tel. 0348 – 420754.

Door de corona maatregelen van de regering kunnen wij weinig activiteiten ontplooien.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de contributie rekening 2021
De contributie bedraagt alleen vóór het jaar 2021 € 22,– Dit is een verlaging met € 4,–.
We verzoeken u vriendelijk de rekening vóór 28 februari 2021 te betalen.
Rekeningnummer: NL22INGB 00094 341 35

Het lidmaatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd met telkens één jaar.

Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail vóór uiterlijk 30 november van het kalenderjaar te geschieden bij de ledenadministrateur de heer André Agterberg.

In november 2021 wordt de hoogte van de contributie over 2022 bekend gemaakt.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Penningmeester Jan van Leeuwen

In maart 2020 nam Gini afscheid van de KBO als bestuurslid.
Door omstandigheden was zij niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering dus; het officiële afscheid werd uitgesteld tot de ALV van november 2020.
En toen gooide Corona roet in het eten.
Dus ook in november kon het niet doorgaan.

Omdat we als bestuur vonden dat we op korte termijn toch iets moesten doen, hebben twee bestuursleden (Peggy Hoefsloot, die Gini’s plaats in het bestuur heeft overgenomen en mijn persoontje) Gini thuis bezocht om haar op passende wijze te bedanken voor alles wat ze de afgelopen negen jaar als bestuurslid heeft betekend. Uiteraard ging dit gepaard met een attentie en bloemen.

Nogmaals Gini, bedankt voor alles.

Gelukkig gaat Gini wel door met de kaartclub en het wandelen.

Trudy Kroon

Met vriendelijke groeten, Het bestuur

You cannot copy content of this page

Scroll naar boven