Nieuwsbrief 03 2018

Print Friendly, PDF & Email
Nieuwsbrief voor leden

Jaargang 21 nr. 03, maart/april 2018
Secretariaat: Trudy Kroon,
Warmoeshof 3, 3441 EP, Woerden
Website: www.kbowoerden.nl
Telefoon 0348-420754 of secretariaat.kbowoerden@gmail.com
IBAN nr: NL22 INGB 0009434135 t.n.v. KBO Woerden

Wilt u de nieuwsbrief downloaden? Klik dan hier.

Van het bestuur

Als u dit leest, dan zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad alweer achter de rug. We gaan ervan uit dat u allen bent wezen stemmen en een partij hebt gevonden
die uw belangen het beste zal behartigen.

Als bestuur zijn we natuurlijk zeer benieuwd naar de samenstelling van de raad en het college van Burgemeester en Wethouders. Dat bepaalt toch in belangrijke mate hoe onze contacten met deze instanties zullen gaan lopen. We wachten af!

We wensen u allen gezegende Paasdagen toe.
Op 12 april hopen wij u weer te ontmoeten in de Dam. Dan wacht u een cabaret programma van mevrouw Verheul, met als titel: ”Over het leven van een vrouw”. Tot dan!

[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”][fruitful_tab title=”Wel en Wee”]

Het Wee: Helaas is op 12 februari ons lid de heer C. Stolwijk overleden. Wij wensen zijn vrouw en overige familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Het ‘Wel’: Deze keer is er geen ‘Wel’ te melden.

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Algemene Ledenvergadering “]

Tijdens de algemene ledenvergadering heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het reilen en zeilen van de vereniging in het jaar 2017.
Zowel de voorzitter als de penningmeester hebben aangegeven dat 2018 het laatste jaar is dat zij deze functies nog willen en kunnen uitoefenen. Vanaf maart 2019 zullen andere leden het moeten overnemen.

Denkt u geschikt te zijn voor één van deze bestuursfuncties, meldt u dan aan bij het secretariaat. U komt in een warm bad. Dus schroom niet.

Onze plaatsvervangende voorzitter heeft tijdens de ALV, met het volgende gedicht de vergadering geopend:

Voor iedereen
Probeer de fouten
Van een ander te vergeten
Probeer de missers van een ander niet te zien
Geef alle mensen maar het voordeel van de twijfel,
Denk wat sneller
’t was een misverstand misschien.

Word niet meer boos, om zoveel kleine dingen
En denk vaker:
Even slikken doet geen pijn.
Probeer de wereld met een glimlach te bekijken,
Bedenk dat mensen
Zonder fouten er niet zijn.

 

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Activiteitenagenda”]

  • 10 april: Wandelen met Gini, Startpunt: In overleg met Gini 0348-415534;
  • 12 april: Cabaret over het leven van een vrouw locatie De Dam;
  • 26 april: 8de ronde klaverjascompetitie, Locatie Parochiezaal;
  • 2 mei: Voorjaarsdagtocht Volendam en Marken, De reiscommissie;
  • 3 mei: Kaarten prijsuitreiking, Locatie Parochiezaal;
  • 8 mei: Wandelen met Gini, Startpunt: In overleg met Gini 0348-415534;
  • 24 mei: Zomerklaverjassen, Locatie Parochiezaal.

Bijeenkomsten in De Dam starten om 14:00 uur en zijn om circa 16:00 uur afgelopen.
Het kaarten in de parochiezaal van de Bonaventurakerk in Woerden start om 13:30 uur.

Kijk voor alle activiteiten ook in de Activiteitenkalender[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Van de reiscommissie”] De penningmeester van de reiscommissie heeft de taken overgedragen aan Rien Gresnigt. Rien zit in de reiscommissie namens KBO Kamerik.
Wij wensen Rien veel succes toe bij zijn werkzaamheden en we bedanken Nel Adolfs voor haar werkzaamheden als penningmeester van de reiscommissie. Gelukkig blijft zij wel deel uitmaken van deze commissie.

De reiscommissie heeft ook dit jaar een leuke dagtocht georganiseerd en wel naar Volendam en Marken. Voor nadere informatie klikt op Voorjaarsdagtocht 2018 of bekijk de reisfolder die u bij ons blad ontvangt.

Aanmelden kan op 5 en/of 6 april. na 9 uur!

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Belastingservice”]

Voor uiterlijk 1 mei, moeten veel van onze leden weer de aangifte inkomstenbelasting naar de Belastingdienst sturen. De KBO kan u daarbij behulpzaam zijn. Voorwaarde om van deze service gebruik te kunnen maken zijn:

 • Lid ouderenorganisatie.
  De belastingservice is bestemd voor leden van de KBO-PCOB. Men kan te allen tijde lid worden om van de belastingservice gebruik te maken.
 • Leeftijd- en inkomensgrens.
  De belastingservice is bestemd voor gepensioneerde leden.
  Als inkomensgrens voor de doelgroep geldt:
  – voor een alleenstaande € 35.000,-
  – voor gehuwden/samenwonenden € 50.000,-.
 • Invullen van eenvoudige aangifte.
  De belastingservice ondersteunt alleen bij het doen van eenvoudige aangiften IB.
  Aangiften met inkomsten uit aanmerkelijk belang vallen buiten de eenvoudige aangiften. Indien nodig vindt er overleg plaats met een van de eigen fiscalisten. Als een aangifte niet in behandeling kan worden genomen wordt het lid verwezen naar externe belastingconsulenten.
 • De belastinginvuller brengt alleen zijn eigen kosten in rekening en die bedragen maximaal € 12,-.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met uw bestuur of met een van de bij u bekende belastinginvullers (HUBA).

[/fruitful_tab][/fruitful_tabs]U kunt dit overzicht ook bekijken en/of printen door het op uw prikbord plakken.

You cannot copy content of this page

Scroll naar boven