Nieuwsbrief 08 2023

Print Friendly, PDF & Email

Heeft de Unie-KBO nog bestaansrecht?

In 2016 hebben de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) en de PCOB Protestants Christelijke Ouderenbond) de KBO-PCOB opgericht met de bedoeling om daar één bond van te maken. De verschillen bleken niet overbrugbaar en daarom heeft de PCOB besloten om de samenwerking per 1 januari 2024 te beëindigen.

Zij voeren nu gesprekken met de ANBO om te komen tot samenwerking of een fusie. PCOB leden zijn in de afgelopen periode hierover geïnformeerd. Dit betekent dat de Unie-KBO weer alleen komt te staan. Hierdoor heeft het landelijk kantoor in de huidige vorm geen bestaansrecht door het ontbreken van voldoende financiële middelen om deze in stand te houden.
Verder is de samenwerking tussen de provinciale bonden binnen de Unie-KBO in de afgelopen jaren niet positief te noemen. De verschillen tussen de bonden over het te voeren beleid werd steeds groter. De verschillen lagen voornamelijk in de commerciële aspiraties, centraliseren van verantwoordelijkheden & bevoegdheden en het continue verhogen van de contributie.

KBO provincie- Limburg, Gelderland, Noord-Holland en Overijssel – hebben daarom besloten om het lidmaatschap van de Unie-KBO per 1 januari 2023 op te zeggen. Ze voelden veel meer voor een ideële belangenorganisatie met sterke lokale afdelingen. Om vergelijkbare reden heeft KBO Brabant in 2011 haar lidmaatschap van de Unie-KBO opgezegd en zijn als zelfstandige bond verdergegaan.

KBO provincie- Brabant, Limburg, Gelderland, Noord-Holland en Overijssel -zijn op 1 januari 2023 een samenwerkings-verband aangegaan onder de naam Senioren Netwerk Nederland. Ze blijven volledig zelfstandig qua organisatie en financiën, maar zoeken elkaar op als het over landelijke thema’s, het delen van kennis en praktische zaken gaat. Dit netwerk vertegenwoordigt ruim 210.000 leden en is daarmee een krachtige stem van senioren als het gaat om pensioen, koopkracht, wonen, zorg, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

Voor de provinciale bonden van de Unie KBO betekent dit dat zij met een kleiner aantal leden, minder dan 45.000, de kosten zouden moeten gaan dragen van het bondsbureau. Toen bleek dat ook KBO-provincie Drenthe het lidmaatschap aan de Unie-KBO opzegde en KBO-provincie Zeeland dit aan het overwegen was hebben de gezamenlijke overgebleven provinciale bonden, waaronder de KBO-provincie Utrecht, unaniem besloten tot opzegging van hun lidmaatschap van de Unie-KBO per 1 januari 2024.

Nummer 08
oktober 2023
Jaargang 26

Wilt u de originele nieuwsbrief downloaden?
Klik dan hier


Activiteitenagenda

5 oktober – Paul Hoefsloot
Presentatie m.b.t. de veteranen in de kapel van Weddesteyn
10 oktober – Wandelen
19 oktober – Klaverjassen
14 november – Wandelen


Adresgegevens

Secretariaat:
Gini Slingerland
Telefoon: 0348-415534
Mailadres:
secretariaat.kbowoerden@gmail.com
Website: www.kbowoerden.nl
IBAN rekening nr.:
NL22 INGB 0009434135
tnv.: KBO Woerden


Vergeet onze website niet!


Onze sponsor

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Ametista-klein.jpg

Dit houdt op dit moment in, dat de KBO Woerden per 1 januari 2024 alleen nog lid is van de KBO-provincie Utrecht. De ledenraad van de Unie is tot ontbinding van de Unie overgaan.

Wat betekent dat voor de KBO Woerden? Wij zijn een zelfstandige vereniging waarvan de ledenvergadering het hoogste orgaan is. We kunnen dus gewoon voortbestaan. Maar we missen dan wel de steun voor landelijke thema’s zoals ook kunt lezen bij het Senioren Netwerk Nederland.

Om enkele punten te noemen: de ledenadministratie, de website, het magazine, de ondersteuning voor seniorenadviezen. Het bestuur is al druk bezig om naar alternatieven te zoeken. Er zijn namelijk meer bonden van seniorenverenigingen. Mocht de Unie-KBO echt ontbonden worden dan zullen we daar een keuze uit moeten maken. Het bestuur van de KBO Woerden heeft een aantal keren hierover gesproken binnen het afdelingenoverleg van de KBO-provincie Utrecht.

Op basis van hetgeen wat nu bij ons bekend is, is het bestuur op 8 september 2023 in overleg gegaan met de andere KBO-afdelingen binnen de provincie Utrecht. Hierin zal dan ook duidelijk worden welke richting er gekozen zal worden en wat dit voor u gaat betekenen. Mogelijk kan hieruit komen dat de KBO Provincie Utrecht besluit om zich aan te sluiten bij de Senioren Netwerk Nederland voor de landelijke belangenbehartiging.
We zullen u in de komende info’s op de hoogte houden van de ontwikkelingen en zullen in de Algemene ledenvergadering van november met voorstellen komen.
Bestuur KBO Woerden

VAN DE REISCOMMISSIE

Een groot aantal leden van KBO Woerden en vriendinnen zijn mee geweest. De bus van Middelweerd haalde iedereen, bijna voor de deur, op als dat kon en toen naar ”Vander Klooster” mode in Boskoop.
Daar was een fijne georganiseerde show en we begonnen met koffie met gebak. De lady speaker Ingrid Verbij praatte de show gezellig aan elkaar terwijl er 3 dames de show met de mooiste kleding presenteerde. Het was steeds van “oo’s en aa’s wat mooi”.
Na de show was er een verzorgde lunch. Daarna was er per groep gelegenheid om kleding te passen en evt. te kopen. Er was een geweldige sfeer in de pasruimte en men kreeg een goed kledingadvies. Terwijl de ene groep aan het kijken en passen was werd er met de andere groep Bingo gespeeld waarmee je leuke prijzen kon winnen.
De dag liep teneinde maar eerst nog een advocaatje met slagroom.

Op een groot bord hingen leuke poppetjes gemaakt van ijzerdraad en je moest raden hoeveel cm draad hiervoor in totaal werd gebruikt en de winnaar kreeg een prijs. Toen weer naar huis.

Met vriendelijke groeten

Op 5 oktober geeft Paul Hoefsloot een presentatie m.b.t. de Veteranen.

Deze wordt gehouden in de Kapel van Weddesteyn
Utrechtsestraatweg 50
3445 AS Woerden
Vanaf 13.30 uur kan men binnenlopen.

Wandelingen

De volgende wandeldagen, afhankelijk van het weer, zijn 10 oktober en 14 november 2023.
De maandag ervoor even bellen voor de startplaats.

Gini Slingerland telefoon 0348 41 55 34

Klaverjassen / kaarten

Op 19 oktober is de volgende middag van het klaverjassen in de parochiezaal.
De zaal is open om 13.15 uur en we starten om 13.30 uur. Omstreeks 16.30 uur is de prijsuitreiking.
Ik hoop op ‘n gezellige middag.

Gini Slingerland telefoon 0348 41 55 34

BestuurCommissies Vervolg
Voorzitter- Frank HoefslootInterim-Webmaster- Henk Rombout
Secretariaat- Gini SlingerlandAssistent-Webmaster- Rien Gresnigt
Penningmeester- Jos MeijerReiscommissie- Gretha Sijmons en
Bestuurslid- Vacature- Annie van Schaik
CommissiesPenningmeester Reiscommissie- Rien Gresnigt
Ledenadministratie- André Agterberg Wandeling/Kaarten- Gini Slingerland
Nieuwsbrief Redactie- Nel AdolfsLief en Leed- Wil Sengers
Magazinedistributie- Riet van Rijn

Met vriendelijke groeten, Het bestuur

 

You cannot copy content of this page

Scroll naar boven