Nieuwsbrief 09 2018

Print Friendly, PDF & Email
Nieuwsbrief voor KBO leden Jaargang 21 nr 09

— november 2018 —

Secretariaat: Trudy Kroon, Warmoeshof 3, 3441 EP, Woerden
Telefoon: 0348-420754 / Email: Secretariaat.kbowoerden@gmail.com
Website: www.kbowoerden.nl
IBAN nr: NL22 INGB 0009434135 t.n.v KBO Woerden
Wilt u de nieuwsbrief downloaden? Klik dan hier.

Algemene ledenvergadering 8 november 2018. U komt toch ook!?

[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”][fruitful_tab title=”Van het bestuur”]Agenda “Algemene ledenvergadering 8 november 2018”

 1. Opening;
 2. Mededelingen en ingekomen stukken;
 3. Notulen ALV 15 maart 2018;
 4. Voorstel begroting 2019;
  Deze wordt tijdens de vergadering toegelicht;
 5. Rondvraag;
 6. Sluiting

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Activiteitenagenda”]

 • 25 okt.: 13:30u – 16:15u, Klaverjassen: € 2,00:
  Locatie Parochiezaal;
 • 08 nov.: 14:00u – 17;00u, Algemene Ledenvergadering en Stoel Yoga:
  gratis voor leden, Locatie De Dam;
 • 22 nov.: 13:30u – 16:15u, Klaverjassen: € 2,00,
  Locatie Parochiezaal;
 • 29 nov.: 14:30u – 16:30u, Bowlen: € 7,00,
  Locatie Houttuinlaan 1;
 • 13 dec.: 13:30u – 16:15u, Klaverjassen: € 2,00,
  Locatie Parochiezaal;
 • 20 dec.: 14:00u – 17:00u, Kerstviering: gratis voor leden,
  Locatie De Dam;
 • 27 dec.: 14:30u – 16:30u, Bowlen: € 7,00:
  Locatie Houttuinlaan 1.

Kijk voor alle activiteiten ook in de Activiteitenkalender[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Bestuur en Commissies”]

BestuurCommissies
Voorzitter- Frank HoefslootWebmaster- Henk Rombout
Vice-Voorzitter- Gretha SijmonsReiscommissie- Gretha Sijmons
Penningmeester- Jos MeijerWandeling/Kaarten- Gini Slingerland
Secretariaat- Trudy KroonLedenadministratie- André Agterberg
Bestuurslid- Gini SlingerlandNieuwsBrief Redactie- Joke van Aarst
Magazinedistributie- Riet van Rijn

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Verslag Algemene Ledenvergadering KBO, afdeling Woerden”]

Datum: 15 maart 2018 / Plaats: De Dam / Tijd: 14.00 uur

Aanwezig: 39 leden (incl. bestuur)
Afwezig met kennisgeving: Dhr. Hoefsloot, dhr. Rombout, dhr. Agterberg, fam. Seerden.

 1. Opening
  Gretha Sijmons opent de vergadering en leest een gedicht voor.
  Dit komt later in de Nieuwsbrief te staan.
 2. Mededelingen/ingekomen stukken
  Volgend jaar zullen er zoals het er nu naar uitziet twee bestuursleden stoppen.
  De voorzitter en de penningmeester.
  Dringend verzoek aan de leden om zich te melden als er belangstelling is voor een van de functies.
  Melden bij het secretariaat.Er zijn geen ingekomen stukken.
 3. We gedenken de overledenen met een ogenblik stilte.
 4. Notulen november 2017
  Goedgekeurd.
 5. Jaarverslag
  Er volgt een toelichting door de vicevoorzitter.
  Website: ook leden kunnen iets plaatsen op de site indien zij dat leuk vinden.
  Vraag over het Zilveren Kruis. We hebben een collectieve verzekering en die geldt alleen voor leden.
 6. Verslag penningmeester
  Toelichting van Jos Meijer.
  Er is een vraag over de opbouw van het eigen vermogen. Jos licht dit toe.
 7. Verslag financiële controlecommissie.
  Het bestuur wordt decharge verleend. Met dank aan mw. van Rijn en de heer v.d. Waaij.
 8. Benoeming nieuw lid controlecommissie
  De heer Karel van Rooyen zal dit volgende jaar op zich nemen samen met mw. van Rijn.
 9. Rondvraag
  Vraag: zijn wij betrokken bij het bouwen van seniorenwoningen.
  De heer van Roon geeft hierop als antwoord dat er vroeger een Seniorenraad was waarin wij ook deelnamen maar deze is opgeheven. Het is nu de beurt aan de politieke partijen.
  We nemen het onderwerp mee in onze samenwerking met de PCOB.
 10. Sluiting

Daarna volgt er nog een heel gezellige bingo met leuke prijzen.
Handtekening voorzitter Handtekening secretaris.

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Kaarten en Wandelen”]Opgelet!

Van het klaverjassen heb ik niet veel te melden. De uitslag staat op onze website. Dinsdag jl. hebben wij in het Reeuwijkse Hout gewandeld. Onze volgende wandeldag is op 13 november.
In ons jaarprogramma staat voor 13 december ook een wandeling vermeld maar die gaat niet door.

Groetjes Gini

Lijkt het je leuk, klaverjas of wandel dan een keer met ons mee.

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Door en voor leden”]

Slapen kan je leren

Slapen is geen geringe kunst, je moet er de hele dag voor wakker blijven.
Een groot aantal leden zijn erbij geweest, mevrouw Trudy van Helden heeft een lezing gegeven.
Slapen doe je in 7 fasen, dat is dan een normale slaapcyclus, wat natuurlijk ook door vele redenen verstoord kan worden.
Alles is aan de orde gekomen, enkele oefeningen gedaan, als dagelijkse training om je te ontspannen.
Het was een waarde volle middag .
Veel tips voor een goede nachtrust om goed te kunnen slapen:

 • Neem een uur vóór het slapen gaan een warm bad;

  (Slaapfasen)
 • Drink geen koffie of alcohol vóór het slapen gaan;
 • Sluit het daglicht buiten;
 • De geur van kruiden, lavendel, kan ontspannend werken (slaapfasen).

Gretha Sijmons

De Ouderenadviseur staat voor u klaar.

Heeft u vragen over zorg, langer thuiswonen, vervoer of financiën? Of weet u niet waar u het beste terecht kunt? Dat is zeker niet vreemd, want het is lang niet vanzelfsprekend dat iedereen de weg weet in alle huidige voorzieningen om langer thuis te blijven wonen. Ook is er vaak sprake van regels en papierwerk. U kunt dan een beroep doen op een van de ouderenadviseurs van KBO-PCOB.
Enkele voorbeelden van vragen waarbij de ouderenadviseur u kan helpen:

 • Zijn er sociale activiteiten in mijn buurt?
 • Hoe kan ik nieuwe contacten maken?
 • Kom ik in aanmerking voor een traplift?
 • Hoe regel ik huishoudelijke hulp via de gemeente?
 • Ik weet niet meer goed raad met mijn administratie. Wat kan ik hieraan doen?
 • Binnenkort komt de gemeente langs voor een keukentafelgesprek. Hoe kan ik mij het beste voorbereiden?
 • Hoe werkt het regionaal taxivervoer en krijg ik dat vergoed?
 • Kan ik gebruik maken van AutoMaatje?

Uw Ouderenadviseur is bereikbaar via het secretariaat van de afdeling of via de website.

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Wel en Wee”]

Het ‘Wee’:
Er is deze maand geen ‘Wee’ te melden

Het ‘Wel’:
Ook is er deze maand geen ‘Wel’ te melden

[/fruitful_tab][/fruitful_tabs]

You cannot copy content of this page

Scroll naar boven