27 okt

Nieuwsbrief 09 oktober

Print Friendly, PDF & Email

Nieuwsbrief voor leden

Jaargang 20 nr. 09, oktober 2017
Secretariaat: Warmoeshof 3,
3441 EP, Woerden
Website: www.kbowoerden.nl
Telefoon 0348-420754 of secretariaat.kbowoerden@gmail.com
IBAN nr: NL22 INGB 0009434135 t.n.v. KBO Woerden

Wilt u de nieuwsbrief downloaden? Klik dan hier.
Van het bestuur
De bijeenkomst van 12 oktober met Anke en Willem Meershoek was een groot succes.

Een aantal van u heeft aardewerk meegenomen dat ter plekke werd getaxeerd. Helaas bleek er niet de pot met de gouden eieren tussen te zitten. Een leerzame middag.

Onze eerstvolgende bijeenkomst is donderdag 9 november: “de Algemene Ledenvergadering”.

De agenda voor deze bijeenkomst vindt u hieronder. Het verslag van de voorgaande Algemene Ledenvergadering is op de achterzijde van deze nieuwsbrief afgedrukt. Na de pauze zetten we de middag verder door met een spectaculaire bingo.

 • Wel en Wee
 • Algemene Leden Vergadering 9 november
 • Verslag ALV 9 maart 2017
 • Activiteitenagenda
 • Van de reiscommisie
 • Communicatie
 • Wat hebben we voor u gelezen

Het ‘Wel’: Er is deze maand geen “wel” te melden.

Het ‘Wee’: We hebben afscheid moeten nemen van Joop Kalthof die 9 oktober is overleden. We wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

 1. Opening door de voorzitter;
 2. Mededelingen en ingekomen stukken;
 3. Notulen A.L.V. 9 maart 2017;
 4. Voorstel begroting 2018, deze wordt tijdens de vergadering toegelicht;
 5. Verkiezing nieuw bestuurslid. Het bestuur draagt mevrouw Gretha Sijmons voor;
 6. Rondvraag;
 7. Sluiting.

Plaats : De Dam; Tijd : 12.00-13.00 uur Aanwezig: 64 leden (inclusief bestuur).

 1. Opening: Frank Hoefsloot opent de vergadering en heet allen welkom.
 2. Mededelingen/ingekomen stukken: Niets te melden.
 3. Overdenking: 1 Minuut stilte voor de overledenen.
 4. Notulen A.L.V. 10 november 2016: Deze worden goedgekeurd.
 5. Jaarverslag 2016: – Toelichting van de voorzitter op de SOBW – De PCOB en KBO zijn op landelijk niveau gefuseerd – Advies aan de leden om af en toe eens op de website te kijken en er eventueel wat op te plaatsen – Verder wordt het verslag goedgekeurd. – Er zal een exemplaar worden opgestuurd naar de provincie.
 6. Jaarverslag penningmeester: – De penningmeester geeft een toelichting. – Er zijn geen opmerkingen.
 7. Verslag Financiële Commissie: – Financiën zijn goedgekeurd. – Er wordt aan het bestuur decharge verleend.
 8. Benoeming nieuwe leden financiële commissie: – Riet van Rijn – Dick van Zuilen. Zij zullen samen met Kees v/d Waaij de kas controleren in 2018.
 9. Rondvraag: – Vraag:  Waarom worden KBO Kamerik en Woerden niet samen één KBO. Antwoord: Teveel culturele verschillen en de reisafstand is bezwaarlijk. Er wordt wel samengewerkt o.a. met de reiscommissie. – Riet van Rijn wordt bedankt voor haar inzet de afgelopen 20 jaar. Zij  krijgt een bloemetje van het bestuur.
 10. Sluiting

Aansluitend is er een gezamenlijke  lunch en wordt het 20 jarig bestaan van KBO Woerden gevierd met een optreden van John ter Weyden.

  • 08 november: Vrijwilligers bijeenkomst, Locatie Bosrand;
  • 09 november: Algemene Ledenvergadering, Locatie De Dam;
  • 14 november: Wandelen met Gini, Startpunt: In overleg met Gini 0348-415534;
  • 23 november: 2e ronde Klaverjascompetitie, Locatie Parochiezaal;

Kijk voor alle activiteiten eens in de Activiteitenkalender

13 september hebben een groot aantal leden van onze afdeling en Kamerik een bezoek gebracht aan het nationaal asperge- en champignonmuseum in Meldersloo. Een geslaagde dagtrip.

Het bestuur zoekt een vrijwilliger die de communicatie en het verzorgen van de nieuwsbrief op zich kan nemen. Aanmelden kan telefonisch of schriftelijk bij de secretaris of via de website www.kbowoerden.nl

KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO voor KBO-leden en andere geïnteresseerden. Dit is een greep uit het nieuws: u kunt meer lezen op: www.kbo.nl Wilt u reageren op de artikelen? Graag! U kunt ons mailen via uniekbo@uniekbo.nl

Nestor, WijSr, Magazine Zoals u misschien hebt gelezen mag de opvolger van ons blad de Nestor niet de naam WijSr voeren. U ontvangt dus nu een blad met een voorlopige titel ‘Magazine van KBO-PCOB’. Tegelijkertijd wordt er met de advocaat overlegd wat het beste gedaan kan worden op de lange termijn. Ook wordt u verzocht exemplaren van WijSr die nog in uw bezit zijn niet verder te verspreiden.

KBO-PCOB: stijging eigen risico onverantwoord Bronnen rond de formerende partij melden dat het eigen risico in de zorg onder Rutte-III verder gaat stijgen. In 2018, zo schrijft het AD, tikt het al de 400 euro aan.

KBO-PCOB peilde zo’n scenario recent al onder senioren. Velen kunnen de zorg dan niet (meer) betalen. Een stijging van het eigen risico staat haaks op de verkiezingsbeloften die formerende partijen eerder dit jaar deden. KBO-PCOB, met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland, is niet alleen teleurgesteld, maar maakt zich ook flinke zorgen.

U kunt dit overzicht bekijken en/of printen door het op uw prikbord plakken.

You cannot copy content of this page