Nieuwsbrief 10 2020

Print Friendly, PDF & Email
Voorzitters voorwoord

We kijken naar elkaar om …
Laten we in moeilijke tijden ook eens de focus leggen op positieve ontwikkelingen. We weten allemaal dat er op tal van plaatsen hard wordt gewerkt om een virus tegen Corona te ontwikkelen.

Dat op zichzelf is al prima, maar medici voeren tegelijkertijd ook een heftige strijd om de oorzaken te achterhalen van het ontstaan van dementie (een hersenaandoening waarvan Alzheimer de bekendste vorm is).

Er is een trend ingezet waarbij elke 20 jaar de kans om dementie te ontwikkelen met 13 % daalt. Als deze daling doorzet, scheelt dat de komende decennia in Europa en de VS miljoenen patiënten met dementie.
(Bronvermelding vakblad Neurology).

Hoe is dat te verklaren?
Hoewel waterdicht bewijs ontbreekt, wordt aangenomen gezondere leefgewoonten (minder roken, minder alcohol en meer bewegen) een belangrijke rol spelen. We zijn dus op de goede weg!

Een andere positieve ontwikkeling is de groei van het aantal activiteiten onder de noemer van “omzien naar elkaar”.

Vrijwilligers inventariseren in de buurt wie een handje hulp kan gebruiken. Dat zijn er vaak meer dan gedacht. De hulpvraag kan heel divers zijn.

We zien hulpvaardige mensen die boodschappen doen voor een buurtgenoot of de ramen komen wassen. Het hoeft niet allemaal zo hoogdravend te zijn; een bezoekje afleggen voor een kopje koffie en een gezellige babbel.

Even over de heg leunen en gesprekje aanknopen over de mooie tuin. Dat kan soms uitmonden in een voorstel om de heg te knippen, het gras te maaien of – en dat is nog gezelliger – samen in de tuin een lekker glaasje te drinken.
‘Er zijn voor elkaar’ is wat telt!

Nummer 10
oktober 2020
Jaargang 23

Wilt u de originele nieuwsbrief downloaden? Klik hier


Inhoud

Voorwoord voorzitter… 1;
We kijken naar elkaar om … 1;
Wat is geluk? … 2;
September, veiligheidsmaand … 2;
Wel en Wee … 3;
Taalhumor …3;
Activiteiten(data) … 3;
Flappentappen … 4;
Bestuur en commissies … 4;


Activiteitenagenda

8 oktober gaat NIET door
13 en 27 oktober wandelen
10 en 24 november wandelen
8 en 22 december wandelen

Kijk ook op de website


Adresgegevens

Secretariaat: Trudy Kroon
Warmoeshof 3, 3441 EP, Woerden
Telefoon: 0348 420754 Mailadres:
secretariaat.kbowoerden@gmail.com
Website: www.kbowoerden.nl
IBAN rekening nr.:
NL22INGB0009434135
tnv.: KBO Woerden


NEEM EENS EEN KIJKJE OP DE WEBSITE


Onze sponsor

We blijven ondanks alles op een positieve manier vooruitkijken. We zijn bezig om een aantal evenementen voor de periode na de jaarwisseling vast te leggen. We merken dat aanbieders van lezingen en optredens enerzijds heel graag willen, maar ook nog angstig zijn om vaste afspraken te maken.

Geluk hebben is toeval. Geluk krijgen bestaat niet, maar geluk verkrijg je wel door je eigen toedoen. Gemakkelijk gezegd. Geluk verkrijgen is het streven naar een betere wereld voor iedereen.

Men dacht vroeger dat geluk en deugd met elkaar verbonden waren. Een dichter, Aurelius Prudentius Clemens, uit de vijfde eeuw na Christus schreef in zijn boek getiteld Psychomachia al dat het leven van een mens niets anders is dan een zekere parmante oorlog. Een oorlog, die we tegen onszelf moeten voeren om goede mensen te worden. Geluk verkrijg je als je deugdzaam geworden bent. Maar om deugdzaam te worden, moet je de weerbarstige menselijke natuur confronteren en deze proberen te temmen. Een deugdzaam mens proeft iets van geluk.

Omdat we als moderne mensen zo gericht zijn op politiek, de economie en de wereld, worden we blind voor wat de christelijke traditie ons te leren heeft. De christelijke traditie was echter niet gericht op politieke vragen, maar op de vraag wat het betekent om een goed mens te zijn.

We denken vaak dat geluk een zaak is van het scheppen van de hemel op aarde. Dat is het niet. Niemand weet precies wat geluk is, maar onze dichter Clemens had het vermoeden dat hij de aard van het geluk gevonden had, als men deugdzaam leefde en daardoor een goed mens werd.

(bron: KN 35 Kees Heesters, filosoof)

We kennen allemaal de uitdrukking “een ongeluk zit in een klein hoekje”. Jaarlijks maken duizenden mensen zo’n ongelukje mee. De gevolgen kunnen heel divers zijn. Van blauwe plek tot ziekenhuisopname.

Wat zijn nu de meest voorkomende ongelukken in en om het huis waar senioren bij betrokken zijn? Welke maatregelen helpen om die ongelukken te voorkomen?
Hieronder volgt een top 10 van meest voorkomende incidenten in huis.
Van meest voorkomend (1) tot minst voorkomend (10).

 1. Uitglijden op een natte vloer. Vloeren verdienen goed onderhoud, maar een natte vloer vormt ook een risico. Wat is eraan te doen? Leg een oude handdoek op de vloer, trek schoenen aan met voldoende coating op het loopvlak en breng handgrepen aan in bad of douche en op de w.c.
 2. Brandwonden door vuur, hete vloeistoffen, kookplaten, ovens etc. Wat is eraan te doen? Gebruik bij werk in de keuken bescherming in de vorm van handschoenen en pannenlappen. Stel de watertemperatuur in met een begrenzer.Voor ouderen loert er nog een gevaar: de pijnprikkels worden minder snel ervaren.
 3. Woningbrand met open vuur. Meestal brandt er iets kleins; stukje papier, olie of vet in een pan. Wat is eraan te doen? Neem voorzorgsmaatregelen: installeer brand- of rookmelders, leg een blusdeken op en vaste plaats en hang een brandblusser op.
 4. Struikelen over een obstakel. Berucht zijn drempels, vloerkleedjes en losliggende kabels en snoeren. Wat is eraan te doen? Verwijder gevaarlijke drempels, kleedjes en losse kabels.Tip: zet de kamer niet te vol, er moet voldoende loopruimte overblijven.
 5. Van de trap vallen. Spullen even op de trap zetten om ze later op te ruimen kan gevaarlijke situaties opleveren. Wat is eraan te doen? Zorg voor een stevige leuning, goed vastzittende trapbekleding op breng antislip stroken aan. Tip: Denk ook eens aan ledlampen / ledstrips met bewegingsmelder.
 6. Omvallende meubels. Wat is eraan te doen? Zorg voor een goede bevestiging van kasten en andere grote meubels aan de muur.
 7. Brandwonden door hete pannen. Wat is er aan te doen? Zorg dat de pannen goed in evenwicht staan, maak ze niet te vol. Bescherm je handen (zie ook bij nr. 2).
 8. Vergiftiging door gassen uit de geiser of de cv – ketel. Wat is eraan te doen? Zorg voor voldoende ventilatie; zet ramen open en controleer op de ventilatieroosters niet geblokkeerd zijn.
 9. Vergiftiging door uitlaatgassen. Zeker bij winters weer laten mensen hun auto een tijdje warmdraaien. Soms gebeurt dat in de garage en soms ook nog met gesloten deuren. Wat is eraan te doen? Zorg voor ventilatie en investeer in rookmelder en brandblusser.
 10. Ongelukjes in de tuin. Het kan iedereen gebeuren: struikelen over een tak, van een wankel trapje vallen, verwondingen oplopen door verkeerd gebruik van gereedschap. Wat is eraan te doen? Gebruik alleen veilig gereedschap en een stevige trap of ladder. Zorg voor voldoende loopruimte.

Nieuw lid:
Mevr. Erberveld te Woerden, hartelijk welkom.

 1. Na die lelijke val moest zijn arm in een nutella.
 2. De namen werden in diabetische volgorde opgenoemd.
 3. Als we dat doen, komen we in een furieuze cirkel terecht.
 4. Ik wist niet wat ik moest doen; ik stond gewoon in duplo.
 5. Bij dat ongeluk liep de scooterrijder een lelijke frituur op.
 6. Voor de maaltijd neemt opa altijd een alternatiefje.
 7. Dat klopt niet; dat is een valse inseminatie.
 8. Mijn jongste zus explodeert een restaurant in Breda.
 9. Omdat hij teveel geld uitgeeft, hebben zijn kinderen hem onder culturele gezet.
 10. Is de condolerend arts al langs geweest?
Afgelasten presentatie IJsland!!!!

Op 8 oktober stond er een presentatie gepland in de Maranathakerk.

Dit gaat jammer genoeg NIET door!
Het bedrijf Breet / Veld Producties- dat voor ons presentaties verzorgt – heeft ons laten weten dat er wegens Corona voorlopig geen voorstellingen worden gegeven.
Dat betekent enerzijds een grote teleurstelling, maar anderzijds mogen we ook niet onze gezondheid op het spel zetten.
Bestuur KBO Woerden

Wandelen

In augustus wandelden in Woerden, het was heel warm daardoor hadden wij al om 9 uur af
gesproken. We liepen in de schaduw kant langs de Singel, door het Brediusbos naar ons koffie adres op de Hoogewoerd.

In september was onze wandeling, traditiegetrouw rond de Zegerplas in Alphen a/d Rijn. Na het koffie drinken een korte wandeling over de golfbaan en tot slot onszelf trakteren op een pannenkoek.
In het vervolg gaan wij 2 x per maand wandelen. D.w.z. 13 en 27 oktober, 10 en 24 november en 8 en 22 december zijn onze wandeldagen.
Gini Slingerland

Kaarten

Het klaverjassen zal ook in oktober nog niet kunnen starten. Het is nog afwachten wat er in  december mogelijk is.

Groetjes Gini Slingerland

Nieuwe data:

Voor de busreis en de hotelreis die i.v.m Corona werden afgelast zijn inmiddels nieuwe data vastgesteld!
De busreis is gepland op 19 mei 2021
De hotelvakantiereis is gepland van 26 juni t/m 3 juli 2021
Met vriendelijk groet de reiscommissie.

Ik sta regelmatig in het winkelcentrum van Harmelen op de hoek van de Kalverstraat en de Uitweg te wachten tot ik de zware boodschappentas(sen) van mijn echtgenote kan overnemen.

Vanaf die plek heb ik vrij uitzicht op de geldautomaat aan de overkant van de straat.

Als je regelmatig kijkt hoe mensen geld uit de muur halen, gaan je dingen opvallen. Er blijken zoveel varianten van pingedrag te bestaan; dat is ongelooflijk!!!
Zo zijn er de koppels die steevast met zijn tweetjes geld gaan halen. Meestal is het de vrouwelijke partner die de toetsen bedient terwijl haar partner de waakhondfunctie is toebedeeld. Hij staat naast zijn partner en kijkt spiedend rond. Soms wil hij ook in de rug gedekt zijn en staat daarom met zijn rug tegen de muur naast de flappentap.

Dan zijn er de individuen. Ze lopen naar de geldautomaat en kijken onderwijl enkele keren over hun schouder om te zien of de kust veilig is. Vervolgens posteren ze zich met de ellebogen naar buiten gestrekt voor het apparaat, kijken nogmaals over hun schouder en gaan aan de slag. Soms trekken ze al doende een elleboog omhoog om langs hun oksel naar achteren te kijken. Je weet maar nooit….

Ook bestaat er een machovariant: je maakt je lekker breed, kijkt niet op of om en loopt linea recta naar het toetsenbord en begint te tikken. Geld pakken en opruimen.

Wie doet me wat…………

Niet iedereen komt te voet; sommigen arriveren per (brom)fiets of scooter. Ze zien hun vervoermiddel ook als beveiliging; daarom parkeren ze het zodanig dat het achter hun rug een barricade vormt die evenwijdig loopt met de muur van het gebouw. Aldus in de rug gedekt voelen ze zich veilig genoeg om hun tegoed aan te spreken……….

Altijd is er wel iemand die een wel heel bijzondere methode hanteert; de “ verstokte automobilist”………..
Hij rijdt om te beginnen over een geel geverfde rand de stoep op, wringt het voertuig daarna tussen 2 betonnen obstakels door , parkeert 2 meter voor de geldautomaat, stapt uit en klikt de portieren dicht. Natuurlijk houdt hij ook rekening met de medemens, want na een korte aarzeling komt hij terug en zet de alarmlichten van de auto aan. Tevreden gaat hij daarna dat doen waarvoor hij gekomen is……..
flappen tappen.

BestuurCommissies
Voorzitter- Jan de LangeWebmaster- Henk Rombout
Vice-Voorzitter- Gretha SijmonsReiscommissie- Gretha Sijmons
Penningmeester- Jan van LeeuwenReiscommissie- Nel Adolfs
Secretariaat- Trudy KroonReiscommissie- Annie van Schaik
Bestuurslid- Peggy HoefslootWandeling/Kaarten - Gini Slingerland
Ledenadministratie- André Agterberg
Nieuwsbrief redactie- Joke van Aarst
Verspreiding Magazine- Riet van Rijn

 

Met vriendelijke groeten, Het bestuur

You cannot copy content of this page

Scroll naar boven