Nieuwsbrief 10 2023

Print Friendly, PDF & Email

Voorwoord Voorzitter

Beste leden,

Het is alweer bijna een jaar geleden dat wij als interim bestuur het bestuur van de vereniging hebben overgenomen van het vorige bestuur dat in haar geheel had besloten om met de KBO Woerden te stoppen.

Wij hebben toen gezegd dat wij, voorlopig voor de duur van het jaar 2023, bereid waren het bestuur over te nemen.

Het was me het jaartje wel: het huwelijk tussen de Unie KBO en de PCOB werd ontbonden. Vele Provincie-besturen hebben daarna hun band met de Unie KBO verbroken en andere wegen gezocht. Vervolgens is de Unie KBO medio 2023 opgeheven.

Voor ons was de vraag wat de provincie Utrecht zou gaan doen. Opheffen of doorgaan terwijl zij de band met de Unie KBO ook al hadden verbroken.
Op een gegeven moment was ons duidelijk dat de provincie Utrecht tenminste nog een jaar wilde doorgaan.

Ik heb u dat medegedeeld op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze vereniging op 9 november j.l. Ook heb ik verteld dat op 15 november een Algemene Ledenvergadering van de Provincie met voorstellen zou komen welke acties ondernomen moeten om verder te kunnen gaan. Het resultaat van de vergadering van 15 november j.l. met de Provincie is:

  • de huidige statutaire verhoudingen tussen Utrecht en alle afdelingen blijft in 2024 bestaan;
  • 2024 wordt gezien als overgangsjaar waarin de behoefte van de afdelingen aan ondersteuning vanuit de provincie duidelijk zal worden;
  • er komt een nieuw systeem voor de ledenadministratie;
  • er komt een nieuw maandelijks magazine

Eind 2024 komt een evaluatie van al de wijzigingen.

Bovenstaande veranderingen klinken allemaal simpel, maar er moet, zeker voor 1 januari 2024, nog heel veel geregeld worden door de Provincie.
Dit betekent dat wij samen met alle verenigingen in de provincie Utrecht in 2024 doorgaan als vereniging. Dit besluit van het huidige bestuur is legaal, omdat in onze Algemene Ledenvergadering van 9 november van dit jaar door de leden besloten is om voorshands nog niet te stoppen met onze vereniging.

Frank Hoefsloot

Nummer 10
dec. 2023/jan. 2024
Jaargang 26

Wilt u de originele nieuwsbrief downloaden?
Klik dan hier


Activiteitenagenda

7 december – Klaverjassen
12 december – Wandelen
21 december – Kerstviering
in de kapel van Weddesteyn


Adresgegevens

Secretariaat:
Gini Slingerland
Telefoon: 0348-415534
Mailadres:
secretariaat.kbowoerden@gmail.com
Website: www.kbowoerden.nl
IBAN rekening nr.:
NL22 INGB 0009434135
tnv.: KBO Woerden


Vergeet onze website niet!


Onze sponsor

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Ametista-klein.jpg

9 november j.l. waren we bij elkaar voor de Ledenvergadering in de Kapel van Weddesteyn. Daar heb ik een kort verhaal verteld over de reizen die we in 2024 willen ontwikkelen. Veel leden die daar aanwezig waren hebben hun gegevens al doorgegeven om evt. benaderd te worden als er duidelijke plannen zijn in 2024. U kunt dit ook lezen via de website.
Wij zijn natuurlijk als reiscommissie ook telefonisch te bereiken voor vragen of ideeën.
We zien elkaar weer snel in de Kapel van Weddesteyn.

Opnieuw hebben wij het ensemble 5 Beaufort uitgenodigd voor het verzorgen van onze kerstviering. Zij zullen hun o zo mooie kerstklanken weer uitstrooien als sneeuwvlokken en natuurlijk kunt u weer meezingen.
U dient zich voor deze viering telefonisch op te geven op woensdag 6 december a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur
bij Gini Slingerland tel. 0348-415 534 of Nel Adolfs tel. 0348-419 462.
Wij zien u graag om 14.00 uur in de Kapel van Weddesteyn. De zaal is open vanaf 13.30 uur.

Dagelijks bewegen is van groot belang voor iedereen, jong en oud. De Beweegroute Bredius is een route rondom de speelweide van het landgoed Bredius. De route bestaat uit tien oefeningen die helpen om spierkracht, conditie en balans te trainen. De route is iedere dag vrij toegankelijk. Iedere donderdag om 10.00 uur wordt de route begeleid door Anita Thuis, oefentherapeut Cesar en initiatiefnemer van de beweegroute. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.
Startpunt is bij de kleine speeltuin van de speelweide. Komt u ook?

Wandelingen

De volgende wandeldag, afhankelijk van het weer, is op 12 december 2023.
De maandag ervoor even bellen voor de startplaats.

Gini Slingerland telefoon 0348 41 55 34

Klaverjassen / kaarten

Op 7 december is de volgende middag van het klaverjassen in de parochiezaal.
De zaal is open om 13:15 uur en we starten om 13:30 uur. Omstreeks 16:30 uur is de prijsuitreiking.
Ik hoop op een gezellige middag.

Gini Slingerland telefoon 0348 41 55 34

BestuurCommissies Vervolg
Voorzitter- Frank HoefslootInterim-Webmaster- Henk Rombout
Secretariaat- Gini SlingerlandAssistent-Webmaster- Rien Gresnigt
Penningmeester- Jos MeijerReiscommissie- Gretha Sijmons en
Bestuurslid- Vacature- Annie van Schaik
CommissiesPenningmeester Reiscommissie- Rien Gresnigt
Ledenadministratie- André Agterberg Wandeling/Kaarten- Gini Slingerland
Nieuwsbrief Redactie- Nel AdolfsLief en Leed- Wil Sengers
Magazinedistributie- Riet van Rijn

Met vriendelijke groeten, Het bestuur

 

You cannot copy content of this page

Scroll naar boven