Nieuwsbrief 12/1 2020/21

Print Friendly, PDF & Email
Voorzitters voorwoord

Beste leden,
Dinsdag 17 november jl. heeft het bestuur van KBO Woerden vergaderd.

Op zich was het al een hele tour om een vergaderlocatie te vinden, maar met medewerking van het parochiebestuur konden we terecht in de parochiezaal.

We hebben een aantal belangrijke beslissingen genomen:

Zo hebben we besloten dat de kerstbijeenkomst van 17 december i.v.m. de geldende coronamaatregelen geen doorgang kan vinden. Desondanks willen we de moed erin houden en we hebben een verrassing achter de hand om kerst niet ongemerkt te laten passeren.

We blijven ondanks alles op een positieve manier vooruitkijken. We zijn bezig om een aantal evenementen voor de periode na de jaarwisseling vast te leggen.

We merken dat aanbieders van lezingen en optredens enerzijds heel graag willen, maar ook nog angstig zijn om vaste afspraken te maken.

Zodra het corona-gordijn wordt “opgetrokken” kunnen we weer een leuk en gevarieerd programma aanbieden.

Uw voorzitter Jan de Lange

Nummer 12/1
december 2020/januari 2021
Jaargang 23

Wilt u de originele nieuwsbrief downloaden?


Inhoud

Voorwoord voorzitter… 1;
Wel en Wee … 1;
Voorstel begroting 2021 … 2;
In gesprek met Zilverenkruis … 3;
Luistervink … 3;
Bestuur en commissies … 4;


Activiteitenagenda

In 2020 geen activiteiten meer
behalve eventueel:
8 en 22 december wandelen

Kijk ook op de website


Adresgegevens

Secretariaat: Trudy Kroon
Warmoeshof 3, 3441 EP, Woerden
Telefoon: 0348-420754
Mailadres:
secretariaat.kbowoerden@gmail.com
Website: www.kbowoerden.nl
IBAN rekening nr.:
NL22 INGB 0009434135
tnv.: KBO Woerden


NEEM EENS EEN KIJKJE OP DE WEBSITE


Onze sponsor

Nieuw lid: We verwelkomen als nieuw lid:

mevr. Dijkstra-Roelofs te Woerden;

Verhuizingen:

Fam. Burgers en Mevr. De Goey
Veel woonplezier in uw nieuwe woning;

Overleden:

Mevr. J. van Dijk-Kooijman te Harmelen en Mevr. Heij-van Rooijen uit Woerden
We wensen de familie veel sterkte toe.

Het bestuur heeft een voorstel begroting 2021 gemaakt die tijdens de ALV aan de leden ter goedkeuring voorgelegd zou moeten worden. Maar omdat de ALV vanwege de bekende omstandigheden geen doorgang kon vinden is de begroting in de nieuwsbrief opgenomen. Klik hier om de begroting te downloaden

Uw reactie en goedkeuring is via de penningmeester van harte welkom.

Op een andere manier in gesprek met het Zilveren Kruis:

Op 3 december om 11:00 uur organiseren KBO en PCOB een webinar over de collectieve
zorgverzekering. Hierin hoort u wat de verzekering precies inhoudt en welke voordelen het geeft boven andere verzekeringen.

Wat is een webinar?
Een webinar is een ‘knutselwoord’ waarbij 2 al bestaande woorden – in dit geval ‘web’ en ‘seminar’ aan elkaar gekoppeld worden tot een nieuw woord.

Het is een manier om informatie over te dragen via het internet. Die overdracht kan plaatsvinden in de vorm van een lezing, een workshop, een college of een groepsgesprek. Deze werkvorm stelt de organisatie in staat een groot aantal deelnemers tegelijk te benaderen. Er wordt gebruik gemaakt van een videocamera en een microfoon. De deelnemers zien en horen alleen de persoon die op dat moment aan het woord is.

KBO en PCOB bieden u een ideale gelegenheid om u goed te oriënteren en alle vragen te stellen die u heeft! Deskundigen van Zilveren Kruis staan u graag te woord.

Meedoen?
Meld u dan aan via het landelijk bureau KBO/PCOB.

Via de Ouderen infolijn 030-3400600 ( van maandag t/m vrijdag tussen 9uur – 17 uur) kunt u meer informatie krijgen.

Door Corona zoveel mogelijk thuis blijven!
Het Coronavirus heeft ons allemaal flink in zijn greep.
Een reden temeer om thuis andere bezigheden te zoeken.
Bij het afstoffen van mijn radioverzameling kwam ik een heel bijzondere radio tegen met de naam ‘Luistervink’.

Tijdens de 2de wereldoorlog was het door de Duitse bezetter ten strengste verboden om een radio-ontvanger in huis te hebben omdat hiermee naar ’RADIO ORANJE‘ kon worden geluisterd.

Daarom moesten alle radio’s bij de bezetter worden ingeleverd. Toen in 1944 het zuiden van Nederland onder de grote rivieren was bevrijd en boven de rivieren de ‘hongerwinter’ er aan zat te komen kon Philips in Eindhoven beginnen met de bouw van een simpele radio om hiermee naar de zender van ‘VRIJ NEDERLAND’ te kunnen luisteren.

Alleen onderdelen waren er toen op dat moment nog nauwelijks!
Met weinig en simpele onderdelen en 1 radiolamp en een kastje van triplex werd de ‘Luistervink’ gemaakt en in elkaar geknutseld
De naam ‘Luistervink’ is ontstaan omdat deze simpele radio maar 2 zenders kon ontvangen en ook een zeer zacht geluid produceerde zodat je met jouw oor er dicht bij moest gaan zitten.
Hulde aan Philips voor dit initiatief!
Jos Mulder

BestuurCommissies
Voorzitter- Jan de LangeWebmaster- Henk Rombout
Vice-Voorzitter- Gretha SijmonsReiscommissie- Gretha Sijmons
Penningmeester- Jan van LeeuwenReiscommissie- Nel Adolfs
Secretariaat- Trudy KroonReiscommissie- Annie van Schaik
Bestuurslid- Peggy HoefslootWandeling/Kaarten - Gini Slingerland
Ledenadministratie- André Agterberg
Nieuwsbrief redactie- Joke van Aarst
Verspreiding Magazine- Riet van Rijn

 

Met vriendelijke groeten, Het bestuur

You cannot copy content of this page

Scroll naar boven