Overweging over Hemelvaart

Print Friendly, PDF & Email

Spreken over “ten hemel varen” werpt meteen de vraag op wat de hemel is.
Tom Buitendijk van de Titus Brandsmaparochie gaf als uitleg “de ruimte van God die nergens anders is dan waar God is.

De hemel is geen apart plaats die los staat van de aarde waar de mensen wonen”.
Misschien kun je het ook zo zeggen: de hemel is de aarde waar zó geleefd wordt dat God en mens zich er thuis voelen.

De hemel is dus niet hetzelfde als het heelal.
Voor Jezus en zijn tijdgenoten was de hemel de hemelkoepel waar je met verwondering naar kon kijken. Moderne mensen hebben ook zo hun vragen over de aarde en haar plaats in de ruimte…… De aarde is een klein bolletje in een enorme ruimte in een enorm sterrenstelsel.

Er zijn tot nu toe twee Nederlanders de ruimte in geweest. Wubbo Ockels en André Kuipers. Voor beiden geldt: zij hebben de aarde vanuit het heelal gezien en ze zetten zijn zich met enthousiasme en overtuigingskracht voor het behoud van onze mooie planeet. In feite stelt die in de ruimte niet veel voor, maar we moeten het er mee doen …..er is er geen tweede van…….. De aarde is aan ons toevertrouwd om er in vrede en vreugde te wonen, om het er met elkaar goed te hebben, om er een stukje hemel van te maken. Dat kan als we bereid zijn in iedere mens het beeld van God te zien; in een vriendelijke buurman, in een angstig kind, in een vluchteling, in een ernstig zieke wachtend op de dood, in een mantelzorger en ook in iemand die zich zorgen maakt om het milieu.

In het Onze Vader bidden wij: uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Wie in de hemel gelooft zal daarom ook zorg hebben voor de aarde als woonplaats van mensen. Wie de aarde schendt beschadigt de mensheid.

Bron: Tom Buitendijk (Titus Brandsmaparochie 2015)

You cannot copy content of this page

Scroll naar boven