Riet van Rijn geeft de pen door aan:

Print Friendly, PDF & Email

Riet van Rijn rondIk was al lid van de KBO te Kamerik toen in 1997 Mijndert van Dijk vond dat er ook in Woerden een bond voor Katholieke Ouderen moest worden opgericht.

Hij organiseerde in maart een bijeenkomst in het Arsenaal en er werd direct ook maar een bestuur met enthousiaste leden gekozen. Mijndert zelf werd voorzitter en vervolgens werden: Riet Laan, Annie Martens en het echtpaar Krekel-Treur gewoon bestuurslid en ik Riet van Rijn-van Wijk, de penningmeester. Een secretaresse was er nog niet en daarom heb ik dat vier maanden lang ook verzorgd maar gelukkig meldde Wil Vlug zich al snel en daar was het bestuur erg blij mee want: ‘haar ontging niets’!

Zij heeft dit ongeveer tien jaar gedaan waarna Koos van Roon het stokje overnam.

Ik kende het nieuwsblad Nestor van mijn lidmaatschap uit Kamerik maar toen er, voor de inmiddels 14 leden in Woerden, een Nestor bezorger werd gevraagd heb ik dat op mij genomen. De Nestor werd bij mij thuis in de garage gelegd en ik ben met bezorgen begonnen. Het aantal leden van de vereniging groeide gestaag en al gauw kon ik het niet meer alleen af; dus schakelde ik mijn vriendinnen Annie Martens en Rie Heuft in. Ook in Zegveld en Linschoten hadden we leden gekregen dus fietste ik, jaren lang – elke maand – in weer en wind, om bij hen het leuke blad te bezorgen. Inmiddels is de KBO Woerden uitgegroeid tot 240 leden en hebben we zelfs in Harmelen 9 leden.

Nog steeds worden de Nestors bij mij afgeleverd en ga ik elke keer weer aan de slag om, voor de 11 bezorger(ster)s de tassen met de juiste hoeveelheid bladen klaar te maken. In het blad moeten dan ook nog 1, 2 of soms zelfs 3 inlegvellen geschoven worden, hetgeen een heel ge-tel te weeg brengt. De 11 bezorgers, die elk in een bepaalde wijk de bezorging verzorgen zijn:
Alie van Kleef-Versteeg, Bep Houdijk-van Beek, Koos van Roon, Kees van Es, Annie Martens-Bunnik, Gerard Brandsen, Jos Meijer, Arie van Riet, Leny Kraan-Miltenburg, Frans van de Kroft en zelf doe ik het ook nog met veel plezier. Voor de leden in Harmelen levert Jos Meijer de Nestor af bij de heer de Jong. Vermeld moet ook worden dat wil Vlug, nu inmiddels 92 jaar, ook jaren lang een wijk gehad.

In de begin tijd van de vereniging ging ik ook langs de deur om de 9 gulden per jaar aan contributie op te halen. Enkele jaren later kwam Kees van Es met een kaartensysteem. Het was een tabellarisch kasboek. Ik wist niet wat dat betekende, ha, ha, maar het werkte wel! En het was heel overzichtelijk. Na zeven jaren ben ik er mee gestopt en nam mijn vriendin Rie Heuft het over. Sinds 2006 heeft Jos Meijer het beheer over de financiën van de vereniging. Tegenwoordig wordt de ledenadministratie door Peter Bakker gedaan en komt er geen tabellarisch kasboek meer aan te pas maar wordt alles netjes in een PC gedaan (ik weet niet, maar het werkt wel!)

Er wordt door het bestuur en de commissies veel georganiseerd. Zo is er iedere maand wel een gezellige bijeenkomst van ongeveer twee uur in De Dam en is er in Mei en September een heel gezellige bustocht. Ook gaan we elk jaar met veel leden op vakantie en is er een keer per maand, voor ongeveer 30 liefhebbers, een klaverjasmiddag waarbij een 1e, 2e en een poedelprijs kan worden gewonnen. Verder is er ook een wandelclub opgericht die onder leiding staat van Gini Slingerland. Bep Houdijk, die gedurende acht jaar in het bestuur zat, verzorgde het versturen van een kaartje aan de zieken en ging dan ook nog bij hen op bezoek. Ook de jarigen boven de 65 kregen van haar een felicitatie maar dit alles is nu door Gini Slingerland overgenomen. Sinds enkele jaren kunnen de belastingformulieren van de KBO leden, met de hulp van Jos Meijer, Henk Rombout en Wil Spruit ook worden ingevuld. En dan hebben we net een Kerstmiddag achter de rug. Ik vind dit hèt hoogtepunt van het jaar. De middag werd druk bezocht en Peter Bakker zorgde voor de muzikale omlijsting met zijn koor 5beaufort. Het zijn 5 leuke mannen + Peter met zijn accordeon. Geweldig!

Zo heb ik geprobeerd weer te geven wat de Katholieke Bond van Ouderen inhoud en wat zij voor haar leden doet. Waarom ben ik lid van het KBO? Ik ben lid van het KBO omdat ik nog steeds actief bezig wil zijn. Contacten met de vereniging en het omwerken van de ledenlijst tot de 11 “Nestor-bezorgtassen” vind ik geweldig om te doen.

En: in 2012 bestaat de KBO afdeling Woerden 15 jaar.

Ik geef de pen door aan ………………………… Riet Laan. Riet doe je best!

You cannot copy content of this page

Scroll naar boven