Samen

Samen doen we aan “Belangenbehartiging”

De Unie KBO is ’s lands grootste seniorenorganisatie. Omdat de KBO zoveel leden telt, wordt onze stem op allerlei plaatsen gehoord: zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk dus bij u in de buurt. Gesteund door onze leden geven we gevraagd en ongevraagd advies, komen in actie of zoeken de publiciteit om zaken aan de kaak te stellen. Uw belangen kunnen wij op deze manier goed behartigen.
De materiële belangenbehartiging voor u als lid is een van de belangrijkste taken van de KBO.

Landelijk

De Unie KBO neemt waar gewenst en noodzakelijk actie met betrekking tot maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die op een of andere manier te maken hebben met de inkomens en uitgaven van senioren. Met name senioren die alleen AOW en een klein aanvullend pensioen krijgen zijn een belangrijke aandachtsgroep. Aan de orde komen bijvoorbeeld: koopkracht, AOW, pensioenen en de financiering AWBZ. Concrete acties van de Unie KBO, al dan niet in samenwerking met de andere ouderenbonden, zijn bijvoorbeeld:

  • Belangenbehartiging aan de hand van koopkrachtberekeningen;
  • Informatie aan KBO-leden;
  • Invulservice belastingpapieren;
  • Project ‘Terugdringen van administratieve lasten’;
  • Project ‘Medezeggenschap pensioenen’.

Gemeenten

Vanuit dat samenwerkingsverband gaat de ondersteuning van de unie KBO onder andere naar de KBO afdelingen. Lokaal is er een goede samenwerking tussen verschillende seniorenorganisaties, zoals Seniorenraad of een ander overlegorgaan.
You cannot copy content of this page

Scroll naar boven