Vacatures

Net als alle verenigingen drijft de KBO Woerden ook op de inzet van vrijwilligers.

Alleen met hun onvermoeibare inzet zal de vereniging een levendige vereniging kunnen blijven.

Alle functies binnen de vereniging worden dan ook door deze vrijwilligers uitgevoerd! En zij kunnen best wat hulp gebruiken.

Heeft u tijd en wilt u die tijd voor ons verenigingsleven inzetten meldt u zich dan bij het bestuur aan. Zij zullen u met open armen ontvangen. Ook uw ideeën over nieuwe activiteiten zijn van harte welkom.

Op 1 april 2021 heeft onze vice voorzitter Gretha Sijmons, door privé omstandigheden, haar functie in het bestuur neer gelegd. De vereniging KBO Woerden is naarstig op zoek naar een vervang(ster). Dus:

Wilt u zo vriendelijk zijn even in de spiegel te kijken? Ziet u dan iemand die:

• het leuk vindt iets te organiseren?

• dat graag doet in groepsverband?

• daarvoor 4 uur per maand beschikbaar is?

• begrijpt waar ouderen behoefte aan hebben?

• weet wat ouderen leuk vinden?

• houdt van doorpakken?

Meld u dan aan bij het bestuur en neem de uitdaging aan!

VOA gezocht!

Mede dankzij ouderenadviseurs kunnen senioren langer zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in eigen handen houden.

Ouderenadviseurs werken op vrijwillige basis en zijn niet in dienst van de gemeente of een welzijnsorganisatie. Zij bieden zelfstandig, onafhankelijk én gratis advies aan alle senioren. Iemand hoeft geen lid van KBO of PCOB te zijn om een beroep te doen op de ouderenadviseur.

Tijd en aandacht

De hulp van de ouderenadviseur is laagdrempelig; door het vrijwillige karakter kan vaak meer tijd en aandacht aan iemand besteed worden dan beroepskrachten dat kunnen. Bij ingewikkelde hulpvragen kan de ouderenadviseur weer terugvallen op de beroepskrachten.

Geschoolde vrijwilligers

Ouderenadviseurs van KBO-PCOB hebben veel affiniteit met de zorg en zijn goed op de hoogte van de diverse vragen en problemen rond zorg, welzijn, veiligheid, vervoer of financiën. Zij hebben hiervoor de speciale training Ouderenadviseur gevolgd en krijgen regelmatig bijscholing. In het hele land zijn ruim 500 ouderenadviseurs van KBO-PCOB actief.

Wilt u ook de scholing voor ouderenadviseurs volgen?
U kunt de actuele scholingen vinden in de Agenda van de Academie.
Of u kunt contact opnemen met Marja Berendsen via marja.berendsen@kbo-pcob.nl

Zelf aan de slag

Ouderenadviseurs (en andere geïnteresseerde vrijwilligers) vinden hieronder leerzame informatie en handige materialen.

  • Bent u al actief als ouderenadviseur of wilt u verder aan de slag in uw gemeente met ouderenadvisering? Het stappenplan voor regionale ouderenadvisering kan u hierin verder ondersteunen. U vindt het stappenplan op de site van de KBO-PCOB onder het kopje Training en instructie.
  • Meer achtergrondinformatie over onder meer de benadering Positieve Gezondheid binnen ouderenadvisering vindt u onder het kopje Achtergrondinformatie.
  • Laat u inspireren door goede voorbeelden van collega-ouderenadviseurs.
  • Binnen de opleiding tot ouderenadviseur is het Handboek Ouderenadvisering een belangrijk middel. Als u al ouderenadviseur bent, dan heeft u toegang tot dit handboek via www.adviesvoorouderen.nl van KBO-PCOB. Heeft u geen toegang en bent u wel ouderenadviseur of volgt u de training ouderenadvisering? Neem dan contact op met Marja Berendsen via marja.berendsen@kbo-pcob.nl

HUBA gezocht!

Belastinginvuller worden?

Belasting aangeven is ingewikkeld, zelfs bij Voor Ingevulde Aangiftes (VIA). Wie geen aangifte hoeft te doen, laat mogelijk geld liggen. De Belastingservice van de Unie KBO en PCOB is in jaren uitgegroeid van 400 naar 2.600 gecertificeerde invullers en van 10.000 naar 126.000 aangiften.

Speciaal opgeleide senioren helpen leeftijdgenoten om hun aangifte veilig en op tijd in te dienen. En wat zeer gewaardeerd wordt: de belastinginvuller komt thuis langs en zorgt ervoor dat senioren geen geld laten liggen! Zij helpen bij het eventueel aanvragen of wijzigen van huur- of zorgtoeslag. Ook bekijken zij of bepaalde zorgkosten en/of giften aftrekbaar zijn.

De speciaal opgeleide vrijwilligers van de ouderenbonden zijn goed op de hoogte van belastingregels en ook van de laatste wijzigingen. Zij zorgen ervoor dat hun leeftijdgenoten minder belasting hoeven te betalen of zelfs geld terugkrijgen!

De vrijwilliger kan door het huisbezoek ook financiële problemen signaleren en oplossingen bieden. In veel gevallen ontstaat door de jaarlijkse aangifte een vertrouwensrelatie met de hulpvragers.

Vaak is een belastinginvuller veel meer dan een invulhulp.

Belastinginvulhulp Henk Eijkelkamp:

Eenmaal per jaar kom je bij oudere mensen thuis. Dan gaat het vaak over meer dan geld. Namens mijn ouderenbond zit ik in de Wmo-raad en ik kijk ook met die ogen. Ik signaleer eerder bepaalde ontwikkelingen, zoals vergeetachtigheid of beginnende dementie. Dan neem ik soms contact op met de kinderen of schakel ik hulp in. Je bent dan veel meer dan een invuller. Je kent alle ins & outs van een familie en houdt een vinger aan de pols. Mocht het nodig zijn, dan schakel je derden in. Het is zulk dankbaar werk, ik blijf het fantastisch vinden om te doen!’

Dit verhaaltje is er zomaar eentje. U kunt begrijpen dat we niets zijn zonder onze invullers.

Spreekt het werk u aan? Meldt u dan aan bij uw lokale KBO of PCOB! Dan zult u al snel in de kring van HUBA’s (Hulp Bij Aangifte) worden opgenomen.

Heeft u affiniteit met een computer en wilt u onze webmaster zijn?
Meld u zich dan aan bij het bestuur zodat zij u kunnen vertellen wat voor leuk werk u voor uw vereniging kunt doen. Overigens is onze huidige webmaster bereidt om u in de materie van ‘het maken en onderhouden van een WordPress website’ bij te staan.

You cannot copy content of this page

Scroll naar boven