Wie zijn wij?

De doelstelling van de KBO afdeling Woerden is:
Het behartigen van de belangen van ouderen in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder.

De KBO tracht dat doel te bereiken door:
a. Diensten te verlenen en het behartigen van individuele belangen van de leden.
b. Belangenbehartiging van ouderen in het algemeen.
c. Vertegenwoordiging van ouderen bij overheden en andere instanties.
d. Samenwerking met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel.
e. Het bieden van ontspanning en bevorderen van sociale contacten.
De katholieke levensbeginselen vormen de grondslag van de vereniging.

De KBO Woerden heeft een actief bestuur en organiseert, samen met de commissieleden, veel voor haar leden op het gebied van welzijn en ontspanning zoals bijvoorbeeld:

  • de kaartmiddagen;
  • de voorlichtingsmiddagen;
  • leuke uitstapjes;
  • de jaarlijkse vakantieweek;
  • en de jaarlijkse kerst-bijeenkomst.

Alle, voor het lopende jaar, geplande activiteiten kunt u terugvinden in de nieuwsbrief. Het bestuur nodigt u van harte uit om met een van de activiteiten mee te doen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u in de activiteitenlijst iets van uw gading mist. Neem dan contact op met het secretariaat; wellicht kan uw idee uitgewerkt en aan het programma toegevoegd worden.

Het landelijk hoofdkantoor van de Unie KBO is gevestigd in Utrecht (www.uniekbo.nl). De Unie KBO is met 190.000 leden en ruim 500 lokale afdelingen de grootste ouderenbond van Nederland.

Vanuit het hoofdkantoor van de KBO worden de provincies aangestuurd. In ons geval is dat natuurlijk de provincie Utrecht www.kboprovincieutrecht.nl. Dit kantoor stuurt op hun beurt weer de plaatselijke afdelingen aan zodat een zeer platte organisatie ontstaat die snel kan reageren op vragen uit de afdelingen.

Als lid van de plaatselijke KBO wordt u, via onze eigen nieuwsbrief en website, op de hoogte gehouden van de meest recente ontwikkelingen in de vereniging. De nieuwsbrief ontvangt u samen met het magazine ‘ONS’. Bovendien bent u dan ook automatisch lid van ’s lands grootste seniorenorganisatie. U profiteert dan ook van de vele voordelen die de KBO u te bieden heeft.

Nieuwsgierig? Klik op deze link!

You cannot copy content of this page

Scroll naar boven